logo

Để thu được 3 hình chiếu vuông góc của vật thể, người ta chiếu vuông góc vật thể lên những mặt phẳng hình chiếu nào?

Câu hỏi :

Để thu được 3 hình chiếu vuông góc của vật thể, người ta chiếu vuông góc vật thể lên những mặt phẳng hình chiếu nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Hình chiếu vuông góc

Hình chiếu vuông góc là hình chiếu hợp với mặt phẳng một góc bằng 90 độ. Trong hình chiếu vuông góc, phương pháp chiếu vuông góc biểu diễn các hình chiếu vuông góc trên cùng một mặt phẳng hình chiếu. Để thu được 3 hình chiếu vuông góc của vật thể, người ta tiến hành chiếu vuông góc vật thể lên những mặt phẳng hình chiếu đứng, mặt phẳng hình chiếu bằng mặt phẳng hình chiếu cạnh.

icon-date
Xuất bản : 07/01/2023 - Cập nhật : 03/07/2023