logo
ADVERTISEMENT

Nội dung nào sau đây không phải vai trò của chăn nuôi?

Câu hỏi :

Nội dung nào sau đây không phải vai trò của chăn nuôi?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Vai trò của chăn nuôi đối với đời sống

Chăn nuôi là một ngành sản xuất nông nghiệp có vai trò quan trọng đối với đời sống con người và nền kinh tế. Chăn nuôi cung cấp cho con người nguồn thực phẩm giàu protein, cung cấp nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu, cung cấp sức kéo, phân bón cho trồng trọt,... Vậy chăn nuôi cung cấp nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu, cung cấp lương thực là vai trò của ngành trồng trọt.

ADVERTISEMENT