logo

Soạn Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 5: Sử dụng địa chỉ tương đối, tuyệt đối trong công thức (trang 20, 21,…23)

Hướng dẫn Soạn Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 5: Sử dụng địa chỉ tương đối, tuyệt đối trong công thức (trang 20, 21,…23) ngắn gọn, hay nhất theo chương trình Sách mới.

Bài 5: Sử dụng địa chỉ tương đối, tuyệt đối trong công thức

Lý thuyết Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 5: Sử dụng địa chỉ tương đối, tuyệt đối

Sơ đồ tư duy Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 5: Sử dụng địa chỉ tương đối, tuyệt đối trong công thức


1. Phần mềm bảng tính Excel có các loại địa chỉ ô tính nào?

Trả lời:

Phần mềm bảng tính Excel có 3 loại địa chỉ ô tính, bao gồm:

- Địa chỉ tuyệt đối (absolute reference): địa chỉ ô tính được cố định và không thay đổi khi sao chép hoặc kéo thả công thức sang các ô khác.

- Địa chỉ tương đối (relative reference): địa chỉ ô tính thay đổi tương ứng với vị trí của công thức khi sao chép hoặc kéo thả công thức sang các ô khác.

- Địa chỉ hỗn hợp (mixed reference): kết hợp cả địa chỉ tuyệt đối và tương đối, cho phép cố định cột hoặc hàng khi sao chép hoặc kéo thả công thức sang các ô khác.


2. Phát biểu nào dưới đây sai?

a) Địa chỉ tương đối là địa chỉ ô tính không có dấu $ được thêm vào trước tên cột và tên hàng.

b) Địa chỉ tuyệt đối là địa chỉ ô tính có dấu $ được thêm vào trước tên cột và tên hàng.

c) Địa chỉ hỗn hợp là địa chỉ ô tính có dấu $ chỉ được thêm vào trước tên cột hoặc tên hàng, 

d) Chỉ có hai loại địa chỉ ô tính là địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối.

Trả lời:

Phát biểu d là sai. Ngoài địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối còn có địa chỉ hỗn hợp (mixed reference) là địa chỉ ô tính có một phần có dấu $ và một phần không có dấu $ được thêm vào trước tên cột hoặc tên hàng.


3. Ghép nối địa chỉ ô tính ở cột bên trái với đặc điểm tương ứng ở cột bên phải khi sao chép công thức.

Trả lời:


4. Với bảng tính ở Hình 6, em hãy cho biết kết quả sao chép công thức ở ô tính B2 đến ô tính C3 khi công thức tại ô tính B2 lần lượt là:

A. =B1+A2

B. =$B$1+$A$2

C. =B$1+$A2

D. =$B1+A$2

Trả lời:

a) Kết quả bằng 9

b) Kết quả bằng 3

c) Kết quả bằng 9

d) Kết quả bằng 6


5. Điểm trung bình học kì môn học được tính bằng trung bình các điểm thành phần nhân với hệ số của điểm thành phần đó (điểm thường xuyên có hệ số là 1, điểm kiểm tra giữa kì có hệ số là 2, điểm kiểm tra học kì có hệ số là 3). Em hãy tạo bảng tính theo dõi kết quả học tập của em và lập công thức tính điểm trung bình học kì để khi thay đổi hệ số thì chỉ cần cập nhật hệ số mà không phải lập lại công thức.

Trả lời:

Bảng tính tham khảo như sau:

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin học 8 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn soạn Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 5: Sử dụng địa chỉ tương đối, tuyệt đối trong công thức trang 20, 21,…23 trong bộ SGK Chân trời sáng tạo theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 20/03/2023 - Cập nhật : 17/07/2023