logo
ADVERTISEMENT

Tìm từ có vần yêng

Yêng là 1 từ nằm trong kiến thức SGK Tiếng việt lớp 1. Hãy cùng Toploigiai phân tích cấu tạo của vần yêng qua phần giải thích chi tiết dưới đây nhé!


Từ có vần yêng

* Phân tích cấu tạo:

- Yêng là một vần không có âm đầu, có nguyên âm đôi là âm yê và âm ng

* Từ có vần yêng:

- Vần yêng rất khó để kết hợp với những vần khác để tạo thành tiếng có nghĩa nên chỉ kết hợp được với các thanh điệu

+ Ví dụ: Con Yểng

* Đặt câu với vần yêng:

- Con yểng nhà em biết nói 

Tìm từ có vần yêng

Từ có vần iêng

* Phân tích cấu tạo:

iêng là một vần không có âm đầu, có nguyên âm đôi là âm iê và âm ng

* Từ có vần iêng:

- Siêng, chiêng, riềng, khiêng, giếng. 

* Đặt câu với vần iêng:

- Em đang ăn kiêng

- Em đi xe đạp rất siêng năng

- Bố em đang khiêng củi

- Củ riềng có tác dụng chống lại nhiều bệnh

- Cái giếng ở đầu làng em rất nhiều nước


Từ có vần iêc

* Phân tích cấu tạo:

- iêc là một vần không có âm đầu, có nguyên âm đôi là âm iê và âm c

* Từ có vần iêc

- Việc, chiếc, thiếc, điếc, xiếc, biếc, ghiếc

* Đặt câu với vần iêc:

- Bầu trời xanh biếc

- Lão Bá Kiến tỏ vẻ điếc giả điếc thật

- Mẹ em đang làm việc

- Bố em mua cho em một chiếc bút máy

- Anh em làm nghề hàn thiếc

ADVERTISEMENT