logo
ADVERTISEMENT

So sánh chọn lọc hàng loạt và chọn lọc cá thể

Câu hỏi: So sánh chọn lọc hàng loạt và chọn lọc cá thể

Trả lời:

* Giống nhau

- Là hai phương pháp chọn giống vật nuôi phổ biến.

Chọn lọc hàng loạt và chọn lọc cá thể trong chọn giống vật nuôi
Giống gà con được chọn lọc bằng phương pháp chọn lọc hàng loạt

* Khác nhau

Chọn lọc hàng loạt 

Chọn lọc cá thể

Dựa vào ngoại hình, các chỉ tiêu về khả năng sản xuất của đàn vật nuôi đề chọn ra những cá thể tốt nhất phù hợp với mục tiêu chọn lọc để làm giống Chọn ra một hay vài cá thể biểu hiện các đặc điểm phù hợp với mục tiêu đặt ra của giống (thường là đực giống)
Áp dụng khi cần chọn lọc nhiều cá thể vật nuôi để làm giống trong một thời gian ngắn Áp dụng khi cần chọn lọc nhiều cá thể vật nuôi để làm giống trong một thời gian dài
Không đòi hỏi kĩ thuật cao, không tốn kém Cơ sở vật chất và yêu cầu kĩ thuật phải cao
Chưa biết được kiểu gene nên hiệu quả chọn lọc thường không cao và không ổn định Hiệu quả chọn lọc cao, giống được tạo ra có độ đồng đều, năng suất ổn định
ADVERTISEMENT