logo
ADVERTISEMENT

So sánh nhân giống thuần chủng và lai giống

Câu hỏi: So sánh nhân giống thuần chủng và lai giống. Cho ví dụ minh họa

Trả lời:

* Sự giống nhau:

- Cùng mục đích nhân giống vật nuôi

- Trước khi tiến hành nhân giống phải chuẩn bị chu đáo về kĩ thuật cũng như dụng cụ

Nhân giống thuần chủng và lai giống
Giống lợn Móng Cái thuần chủng

* Sự khác nhau:

Giống thuần chủng

Giống lai tạo

Cùng giống với bố mẹ Khác giống với bố mẹ
Có đặc tính di truyền đồng nhất, ổn định Mang vật chất di truyền từ nhiều giống khác nhau
Duy trì lâu dài một loại giống Tạo ra một giống mới

Ví dụ:

+ Giống thuần chủng: 

- Gà Ri đực và gà Ri cái tạo nên giống thuần chủng

- Lợn móng cái và lợn móng cái tạo nên giống thuần chủng

+ Giống lai tạo: 

- Gà ri gà và Rốt đực tạo nên giống lai tạo

- Vịt trời cái với vịt bầu đực tạo nên giống lai tạo

ADVERTISEMENT