logo

Sơ đồ tư duy Hóa 10 Chương 4 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn vẽ Sơ đồ tư duy Hóa 10 Chương 4 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, chi tiết nhất. Tổng hợp kiến thức Hóa 10 Chương 4 bằng Sơ đồ tư duy bám sát nội dung SGK Hóa học 10 Chân trời sáng tạo.


Sơ đồ tư duy Hóa 10 Chương 4 Chân trời sáng tạo

Sơ đồ tư duy Hóa 10 Chương 4 Chân trời sáng tạo

Tóm tắt lý thuyết Hóa 10 Chương 4 Chân trời sáng tạo


1. Số Oxi hóa

- Số oxi hoá của một nguyên tử trong phân tử là điện tích của nguyên tử nguyên tố đó nếu giả định cặp electron chung thuộc hẳn về nguyên tử của nguyên tố có độ âm điện lớn hơn.

- Quy tắc xác định:

+ Quy tắc 1: Số oxi hoá của nguyên tử trong các đơn chất bằng 0.

+ Quy tắc 2: Trong một phân tử, tổng số oxi hoá của các nguyên tử bằng 0.

+ Quy tắc 3: Trong các ion, số oxi hoá của nguyên tử (đối với ion đơn nguyên tử) hay tổng số oxi hoá các nguyên tử (đối với ion đa nguyên tử) bằng điện tích của ion đó.

+ Quy tắc 4: Trong đa số các hợp chất, số oxi hoá của hydrogen bằng +1, trừ các hydride kim loại (như NaH, CaH,, ...). Số oxi hoá của oxygen bằng −2, trừ OF, và các peroxide, superoxide (như H,O,, Na,O, KO, ...). Kim loại kiềm (nhóm IA) luôn có số oxi hoá +1, kim loại kiềm thổ (nhóm IIA) có số oxi hóa +2. Nhôm (aluminium) có số oxi hóa +3. Số oxi hoá của nguyên tử nguyên tố fluorine trong các hợp chất bằng −1.


2. Phản ứng oxi hóa - khử 

- Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học, trong đó có sự chuyển dịch electron giữa các chất phản ứng hay có sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tử trong phân tử.

- Quá trình oxi hoá (sự oxi hoá) là quá trình nhường electron. Quá trình khử (sự khử) là quá trình nhận electron.

- Chất khử (chất bị oxi hóa) là chất nhường electron. Chất oxi hóa (chất bị khử) là chất nhận electron.


3. Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa khử

Nguyên tắc của phương pháp: Tổng số electron chất khử nhường = Tổng số electron chất oxi hoá nhận.

- Bước 1: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố để tìm chất oxi hoá và chất khử.

- Bước 2: Viết quá trình oxi hóa và quá trình khử, cân bằng mỗi quá trình.

- Bước 3: Tìm hệ số thích hợp cho chất OXH và chất khử sao cho tổng số electron cho bằng tổng số electron nhận.

- Bước 4: Đặt hệ số của các chất OXH và khử vào sơ đồ phản ứng, từ đó tính ra hệ số các chất khác. Kiểm tra cân bằng số nguyên tử của các nguyên tố và cân bằng điện tích hai vế để hoàn thành PTHH


4. Ý nghĩa của phản ứng oxi hóa - khử

- Một số phản ứng oxi hoá - khử quan trọng gắn liền với cuộc sống như sự cháy của than, củi; sự cháy của xăng dầu trong các động cơ đốt trong các quá trình điện phân; các phản ứng xảy ra trong pin, ắc quy, ...

- Một số phản ứng oxi hoá - khử là cơ sở của quá trình sản xuất trong các ngành công nghiệp nặng, sản xuất các hoá chất cơ bản; sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; dược phẩm; ...

-----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Lập sơ đồ tư duy Hóa 10 Chương 4 Chân trời sáng tạo. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 03/05/2023 - Cập nhật : 30/06/2023