logo
ADVERTISEMENT

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, ở Việt Nam, chính quyền thực dân Pháp độc quyền bán những mặt hàng nào dưới đây?

Câu hỏi :

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, ở Việt Nam, chính quyền thực dân Pháp độc quyền bán những mặt hàng nào dưới đây?

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Khi đặt bộ máy cai trị ở nước ta, thực dân Pháp đầu độc nhân dân ta bằng thuốc phiện và rượu cồn. Đây là những mặt hàng gây nghiện và đắt tiền, giúp tạo ra lợi nhuận khổng lồ nên chính phủ luôn giữ độc quyền đối với mặt hàng này. 

ADVERTISEMENT