logo

Đoạn trích Làm sao được tan ra... thể hiện khát vọng gì của nhân vật trữ tình?

Câu hỏi :

Cho đoạn trích sau:

Làm sao được tan ra

Thành trăm con sóng nhỏ

Giữa biển lớn tình yêu

Để ngàn năm còn vỗ.

(Xuân Quỳnh − Sóng)

Đoạn trích trên thể hiện khát vọng gì của nhân vật trữ tình?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Khát khao được hòa vào dòng chảy bất tử của tình yêu trong trái tim của nhà thơ không vị kỉ, tầm thường, ích kỉ cho riêng mình mà thật bao la, rộng lượng. Nhà thơ đã hòa chung niềm hạnh phúc của riêng mình với niềm hạnh phúc của cuộc đời rộng lớn để biến cái riêng tồn tại trong mỗi chúng ta trở nên rộng lớn, vĩnh hằng.

icon-date
Xuất bản : 31/01/2023 - Cập nhật : 10/02/2023