logo
ADVERTISEMENT

Trong những từ sau, từ nào viết đúng chính tả chín chắn

Câu hỏi :

Trong những từ sau, từ nào viết đúng chính tả?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

- Chín chắn: thận trọng, chắc chắn trong mọi việc.

- Sót: bỏ quên, bỏ ra ngoài; xót: động lòng trắc ẩn

→ chua xót: xót xa, đau đớn đến tột cùng

- Dè : để dành, kiêng nể; sẻn: hà tiện quá, chặt chẽ

→ dè sẻn: tằn tiện, thắt chặt chi tiêu

- Dành (động từ): giữ lại để dùng lúc khác, cắt riêng cho ai hoặc cho việc gì (ví dụ: để dành, dành cho, dành dụm);

- Giành (động từ): cố dùng sức lực để có được thứ gì đó về cho mình, không để cho ai khác chiếm lấy hoặc tiếp tục chiếm lấy, cố gắng hết sức để lấy được, tranh chấp cái gì đó (ví dụ: giành cúp, giành chức vô địch, giành quyền, tranh giành)

→ Giành giật: tranh cướp, chiếm đoạt.

ADVERTISEMENT