logo
ADVERTISEMENT

Ta đã tận dụng yếu tố khách quan nào sau đây để tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968?

Câu hỏi :

Ta đã tận dụng yếu tố khách quan nào sau đây để tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

Năm 1968 là năm bản lề trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, xung đột chính trị ở Hoa Kỳ ngày càng trầm trọng, dư luận Mỹ đặc biệt quan tâm đến tình hình chính trị hiện tại. Đây được coi là cơ hội vô cùng quý giá, nếu không tận dụng cơ hội này khi bầu cử và tình hình đã qua, Mỹ rất có thể sẽ dốc toàn lực vào chiến tranh, rất bất lợi cho các cuộc kháng chiến của nhân dân ta ta. Trên cơ sở tình hình đó, Đảng ta quyết định mở cuộc tổng tiến công và khởi nghĩa ở toàn miền Nam, trọng tâm là đô thị.

ADVERTISEMENT