logo
ADVERTISEMENT

Nội dung nào sau đây không phải là cơ sở hình thành của nhà nước Văn Lang-Âu Lạc?

Câu hỏi :

Nội dung nào sau đây không phải là cơ sở hình thành của nhà nước Văn Lang-Âu Lạc?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Việc phải chịu ảnh hưởng từ các nền văn minh bên ngoài như Ấn Độ hay Trung Hoa không phải là cơ sở hình thành của nhà nước Văn Lang-Âu Lạc. Nhà nước Văn Lang-Âu Lạc được hình thành dựa trên nhiều cơ sở khác nhau, trong đó những cơ sở chính là dựa vào điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế nông nghiệp, sự tan rã của công xã nguyên thủy dẫn đến sự phân hóa xã hội cộng với xuất phát từ nhu cầu đoàn kết phát triển kinh tế, chống ngoại xâm.

ADVERTISEMENT