logo
ADVERTISEMENT

Văn minh Trung Hoa ảnh hưởng sâu sắc đến ĐNÁ không xuất phát từ lí do nào sau?

Câu hỏi :

Văn minh Trung Hoa ảnh hưởng sâu sắc đến ĐNÁ không xuất phát từ lí do nào sau?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Văn minh Trung Hoa ảnh hưởng sâu sắc đến Đông Nam Á không xuất phát từ lí do hoạt động truyền giáo của tu sĩ Công giáo. Nền văn minh Trung Hoa có sức ảnh hưởng lớn tới Đông Nam Á nhờ vào vị trí địa lí liền kề với Đông Nam Á bên cạnh sự xâm lược, thống trị của Trung Quốc cũng như quá trình di dân của người Trung Quốc.

ADVERTISEMENT