logo
ADVERTISEMENT

Thời cổ-trung đại, văn hóa Ấn Độ đã được truyền bá đến khu vực Đông Nam Á chủ yếu bằng con đường?

Câu hỏi :

Thời cổ-trung đại, văn hóa Ấn Độ đã được truyền bá đến khu vực Đông Nam Á chủ yếu bằng con đường?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Thời cổ-trung đại, văn hóa Ấn Độ đã được truyền bá đến khu vực Đông Nam Á chủ yếu bằng con đường thông qua giao thương buôn bán. Bằng con đường giao lưu thương mại, nền văn hóa Ấn Độ đã lan tỏa đến Đông Nam Á. 

Từ thế kỉ thứ III, người Ấn Độ đã chiếm ưu thế trong việc buôn bán và truyền bá văn hóa Ấn Độ vào khu vực Đông Nam Á. Thông qua đó văn hóa Ấn Độ đã tạo ra sự ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Hin-đu giáo và Phật giáo đã nhanh chóng giao thoa với tín ngưỡng bản địa và tạo ra sức ảnh hưởng lớn tới nền văn hóa của các vương quốc trong khu vực.

ADVERTISEMENT