logo
ADVERTISEMENT

Những tác phẩm điêu khắc nào sau đây không mang tính chất tôn giáo?

Câu hỏi :

Những tác phẩm điêu khắc nào sau đây không mang tính chất tôn giáo?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

TácTác phẩm điêu khắc bia tiến sĩ tại Việt Nam là một di sản độc đáo, không mang tính chất tôn giáo. Đây là những bức tranh sinh động mô tả về việc tuyển dụng và đào tạo nhân tài ở nước ta, bên cạnh đó còn thể hiện tư tưởng trị quốc dựa vào nhân tài của cha ông ta.

Mỗi bia Tiến sĩ đều là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, có những hình ảnh điêu khắc tinh xảo với nội dung phản ánh cảnh sinh hoạt của người dân một cách sinh động cùng những hình ảnh quan văn, quan võ; các nội dung trang trí “lưỡng long chầu nguyệt”, “lưỡng long tranh châu”.

ADVERTISEMENT