logo
ADVERTISEMENT

Ngập lụt ở Trung Bộ diễn ra chủ yếu ở các tháng?

Câu hỏi :

Ngập lụt ở Trung Bộ diễn ra chủ yếu ở các tháng?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Ngập lụt ở Trung Bộ diễn ra chủ yếu ở các tháng 9 và tháng 10 do mưa bão lớn, nước biển dâng cao và lũ từ thượng nguồn đổ về (sgk Địa lí trang 63) => Chọn đáp án C

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT