logo
ADVERTISEMENT

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và trang 5, hai tỉnh nào sau đây tiếp giáp với Trung Quốc?

Câu hỏi :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và trang 5, hai tỉnh nào sau đây tiếp giáp với Trung Quốc?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và trang 5, ta thấy, Quảng Ninh, Lạng Sơn là hai tỉnh tiếp giáp với Trung Quốc. Với tỉnh Lạng Sơn, phía đông giáp thành phố Sùng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc).  Phía bắc giáp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc là tỉnh Quảng Ninh. 

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT