logo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây có hướng vòng cung?

Câu hỏi :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây có hướng vòng cung?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi có hướng vòng cung là Ngân Sơn. Đây là một cánh cung liên tục và chạy dài khoảng 100 km từ Nậm Quét (Cao Bằng), qua phía đông của Bắc Kạn, xuống tới tận Lang Hít (Thái Nguyên). 

icon-date
Xuất bản : 18/02/2023 - Cập nhật : 18/02/2023

Tham khảo các bài học khác