logo

Bão lũ, trượt lở đất đá, hạn hán là những thiên tai thường xảy ra ở miền

Câu hỏi :

Bão lũ, trượt lở đất đá, hạn hán là những thiên tai thường xảy ra ở miền:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Bão lũ, trượt lở đất đá,hạn hán là những thiên tai thường xảy ra ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ (sgk Địa lí 12 trang 54) => Đáp án C là phương án chính xác nhất

icon-date
Xuất bản : 18/02/2023 - Cập nhật : 18/02/2023

Tham khảo các bài học khác