logo

Tính chất nhiệt đới âm gió mùa của biển Đông không thể hiện ở?

Câu hỏi :

Tính chất nhiệt đới âm gió mùa của biển Đông không thể hiện ở?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của biển Đông không thể hiện ở “giàu dầu mỏ và khí đốt” vì giàu khoáng sản do nước ta nằm gần vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương - Địa Trung Hải, không phải khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa tạo nên => Chọn đáp án B

icon-date
Xuất bản : 18/02/2023 - Cập nhật : 18/02/2023

Tham khảo các bài học khác