logo

Một trong những thành tựu quan trọng đầu tiên của các mạng công nghiệp lần thứ ba (nửa sau thế kỷ XX) là?

Câu hỏi :

Một trong những thành tựu quan trọng đầu tiên của các mạng công nghiệp lần thứ ba (nửa sau thế kỷ XX) là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Máy tính là một trong những thành tựu quan trọng đầu tiên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba. Máy tính được sử dụng để cung cấp những tính năng hữu ích như lưu trữ, tính toán, và các thuật toán nhân bản. Để xử lý các khái niệm phức tạp trong khoa học, kỹ thuật, các máy tính sử dụng những phần mềm, phần cứng và hệ thống mạng để giải quyết các bài toán cụ thể. Để có thể hoạt động hiệu quả, những phần mềm trên máy tính được lập trình bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau như là C, C++ hoặc Java.

icon-date
Xuất bản : 14/02/2023 - Cập nhật : 14/02/2023