logo
ADVERTISEMENT

Một trong những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai (giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) là?

Câu hỏi :

Một trong những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai (giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai chứng kiến ​​sự ra đời của máy vô tuyến điện, một thiết bị có thể được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau mà không cần sự điều khiển trực tiếp của con người. 

Phát minh này đã tạo ra một cuộc cách mạng hóa và cho phép phát triển nhiều loại máy móc và công cụ, bao gồm máy tính, robot công nghiệp và Internet. Việc tự động hóa, tăng hiệu quả và giảm chi phí là một trong những động lực chính của cuộc cách mạng này. Cuộc cách mạng này cũng chứng kiến ​​sự phát triển của các mạng truyền thông toàn cầu và sự ra đời của nền kinh tế kỹ thuật số.

ADVERTISEMENT