logo
ADVERTISEMENT

Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra từ đầu thế kỷ XXI còn được gọi là?

Câu hỏi :

Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra từ đầu thế kỷ XXI còn được gọi là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Cách mạng Công nghiệp 4.0 hay còn gọi là cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 xuất phát từ khái niệm "Industrie 4.0" nằm trong một bản báo cáo của chính phủ Đức được công bố ào năm2013. Cách mạng 4.0 sẽ kết nối những hệ thống nhúng và các cơ sở sản xuất thông minh để tạo nên một sự hội tụ kỹ thuật số giữa nhiều ngành như công nghiệp, kinh doanh, sản xuất,… 

Dựa trên cuộc cách mạng lần 3 là sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất thì cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đang kết hợp các công nghệ lại với nhau, từ đó xoá mờ đi ranh giới giữa các ngành khoa học vật lý, kỹ thuật số và sinh học.

ADVERTISEMENT