logo

Thành tựu trong công cuộc chinh phục vũ trụ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba (nửa sau thế kỷ XX) gắn liền với hai cường quốc Mỹ và?

Câu hỏi :

Thành tựu trong công cuộc chinh phục vũ trụ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba (nửa sau thế kỷ XX) gắn liền với hai cường quốc Mỹ và:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Thành tựu trong công cuộc chinh phục vũ trụ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba (nửa sau thế kỷ XX) gắn liền với hai cường quốc Mỹ và Liên Xô. Công cuộc chinh phục vũ trụ giữa Liên Xô và Mỹ được bắt đầu vào năm 1961, khi Nhà du hành vũ trụ Liên Xô Yuri Alekseievich Gagarin trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ. 

Chính phủ Mỹ đã đối mặt với sức ép lớn khi người Mỹ tin rằng Hoa Kỳ là quốc gia vượt trội trong mọi lĩnh vực kĩ thuật. Sau đó vài năm, những người Mỹ đã làm nên một thành tựu lớn khi Neil Armstrong và Buzz Aldrin trỏ thành những phi hành gia đầu tiên đặt chân đến bề mặt Mặt Trăng vào tháng 7 năm 1969 trên tàu Apollo 11.

icon-date
Xuất bản : 14/02/2023 - Cập nhật : 14/02/2023