logo
ADVERTISEMENT

Ý nào sau đây không phải là thành tựu cơ bản của cách mạng công nghiệp lần thứ ba (nửa sau thế kỷ XX)?

Câu hỏi :

Ý nào sau đây không phải là thành tựu cơ bản của cách mạng công nghiệp lần thứ ba (nửa sau thế kỷ XX)?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Mạng Internet không dây không phải là thành tựu cơ bản của cách mạng công nghiệp lần thứ ba (nửa sau thế kỷ XX). Cách mạng công nghiệp lần thứ ba mang tới nhiều thành tựu cho nhân loại như máy tính điện tử, công nghệ điện toán đám mây hay công cuộc chinh phục vũ trụ. Trong khi đó mạng không dây là một dạng kết nối dữ liệu của mạng máy tính không thông qua quá nhiều cáp chuyển đổi. 

ADVERTISEMENT