logo

Mặt phẳng đối xứng là gì?

Mặt phẳng đối xứng là một khái niệm rất quan trọng trong lĩnh vực toán học. Trong thực tế bạn sẽ thường gặp những mặt phẳng đối xứng của các khối đa diện như khối lập phương, khối hộp chữ nhật. Dưới đây Toploigiai sẽ giúp bạn biết được mặt phẳng đối xứng là gì và một số mặt phẳng đối xứng của các khối đa diện thường gặp.


Mặt phẳng đối xứng là gì?

Để định nghĩa mặt phẳng đối xứng là gì thì thực sự rất khó. Tuy nhiên để giúp bạn có thể hiểu hơn được khái niệm này thì các nhà toán học đã đưa ra một ví dụ cụ thể như sau: cho khối đa diện ký hiệu là H. Nếu ta coi phép đối xứng qua mặt phẳng P biến H thành chính nó thì P được gọi là mặt đối xứng của khối đa diện H.

 mặt phẳng đối xứng của khối đa diện là khi qua mặt phẳng khối đa diện biến thành chính nó

Mặt phẳng đối xứng của một số hình đa diện thường gặp

Để giúp bạn có thể biết được mặt phẳng đối xứng là gì, dưới đây là một số mặt phẳng đối xứng của các khối đa diện thường gặp dành cho bạn tham khảo:

- Khối tứ diện đều sẽ có 6 mặt đối xứng, mỗi mặt phẳng sẽ đều chứa một cạnh và sẽ có trung điểm của cạnh đối diện.

- Hình lập phương sẽ có 9 mặt đối xứng, trong đó có 3 mặt phẳng sẽ đi qua trung điểm, bốn cạnh song song với nhau từ đó chia khối lập phương thành hai khối hình hộp chữ nhật. 6 mặt còn lại của cuối lập phương sẽ chia khối thành hai khối lăng trụ tam giác bằng nhau. Tổng hình lập phương sẽ có chín mặt đối xứng.

- Hình bát diện đều cũng có 9 mặt đối xứng. Trong đó 3 mặt chạy chia bát diện đều thành hai khối chóp là tứ giác đều với tất cả các cạnh bằng nhau. 6 mặt đối xứng còn lại sẽ đi qua một cặp đỉnh đối diện, mỗi cặp định sẽ có hai mặt.

- Hình chóp tứ giác đều sẽ có bốn mặt đối xứng.

----------------

Trên đây là những thông tin của Toploigiai để giúp bạn hiểu mặt phẳng đối xứng là gì. Đây là một khái niệm rất quan trọng, bạn cần nắm vững để có thể học tốt môn toán học.

icon-date
Xuất bản : 29/01/2023 - Cập nhật : 04/07/2023

Tham khảo các bài học khác