logo
ADVERTISEMENT

Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 11 trang 40, 41, 42, 43

Trả lời câu hỏi Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 11 trang 40, 41, 42, 43: 1. Hãy lập bảng tóm tắt nét chính về tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII theo các tiêu chí sau: lĩnh vực, sự chuyển biến. 2. C.Mác và Ph.Ăng-ghen có vai trò như thế nào trong phong trào công nhân và cộng sản quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

Bài 11: Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

1. Lập và hoàn thành bảng (theo gợi ý dưới đây) về những hoạt động tiêu biểu của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

STT

Thời gian

Địa bàn

Hoạt động tiêu biểu

       

Trả lời:

STT

Thời gian

Địa bàn

Hoạt động tiêu biểu

1

9/1864

Pa-ri (Pháp)

Thành lập Quốc tế thứ nhất

2

1/5/1886

Mỹ

Hàng chục nghìn công nhân đã tập hợp để đình công và đòi hỏi giới chủ công nhận chuẩn ngày làm việc 8 giờ.

3

1889

Pa-ri (Pháp)

Thành lập Quốc tế thứ 2

4

1893

Pháp

Công nhân giành chiến thắng và có được quyền kiểm soát các vị trí quan trọng trong chính phủ liên bang Mỹ trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 1893

5

1899

Anh

Các cuộc đấu tranh lao động diễn ra trên toàn cầu vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, bao gồm nhiều cuộc bãi công yêu cầu tăng lương, cải thiện điều kiện lao động, buộc chủ phải tăng lương.

2. C.Mác và Ph.Ăng-ghen có vai trò như thế nào trong phong trào công nhân và cộng sản quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

Trả lời: 

C.Mác và Ph.Ăng-ghen lãnh đạo phong trào công nhân quốc tế và soạn thảo Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học. Họ cũng sáng lập và lãnh đạo Hội Liên hiệp công nhân quốc tế (Quốc tế I), đặt nền tảng tư tưởng và tổ chức cho phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Ngoài ra, họ cũng chống lại các trào lưu phản động và chủ nghĩa cơ hội tiểu tư sản trong suốt 12 năm tồn tại của Quốc tế I (1864-1876).


3. Tìm hiểu thêm về ngày Quốc tế Lao động 1-5 và ý nghĩa của sự kiện này trong cuộc sống hiện tại.

Trả lời:

Vào năm 1886, tại thành phố công nghiệp lớn Chicago, Mỹ, ngày Quốc tế Lao động 1/5 đã bắt nguồn từ Đại hội Liên đoàn Lao động Mỹ. Nghị quyết được thông qua trong đại hội nêu rõ rằng "từ ngày 1/5/1886, ngày lao động của tất cả các công nhân sẽ là 8 giờ." Ngày 1/5 được lựa chọn bởi đây là ngày bắt đầu một năm kế toán tại hầu hết các nhà máy, xí nghiệp ở Mỹ và hợp đồng mới giữa thợ và chủ sẽ được ký. Quyết định này đã tạo ra áp lực đối với giới chủ tư bản, không cho phép họ kiếm cớ từ chối yêu sách của công nhân.

Trong ngày 1/5/1886, công nhân Mỹ đã tổ chức bãi công nhằm đòi hỏi quyền lợi của mình và đấu tranh cho giờ làm việc 8 tiếng một ngày. Tại thành phố Chicago, khoảng 40.000 người đã không đến nhà máy và tham gia mit tinh, biểu tình với các biểu ngữ yêu cầu "8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi". Cuộc đấu tranh đã thu hút ngày càng đông người tham gia và được coi là một chiến thắng.

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 được xem là ngày kỷ niệm chiến thắng của người lao động, nêu cao tinh thần đoàn kết và tình đồng bào. Đây cũng là ngày để tôn vinh lực lượng lao động và đấu tranh cho hòa bình, dân chủ, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. Ngày Quốc tế Lao động 1/5 hiện nay vẫn được xem là ngày hội của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động tại nước ta, đồng thời biểu thị sự đoàn kết của giai cấp công nhân và các dân tộc trên thế giới trong cuộc đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Lịch sử 8 Kết nối tri thức

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 11: Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học trong bộ SGK Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT