logo
ADVERTISEMENT

Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 10 trang 48, 49

1. Trình bày hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời của Công xã Pa-ri. Những chính sách của Hội đồng Công xã quan tâm đến lợi ích của tầng lớp nào trong xã hội? Đó là những chính sách nào? 2. Hoàn thành bảng tóm tắt những nét chính về Công xã Pa-ri (1871) theo mẫu dưới đây.

Bài 10: Công xã Pa-ri (năm 1871) 


1. Trình bày hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời của Công xã Pa-ri. Những chính sách của Hội đồng Công xã quan tâm đến lợi ích của tầng lớp nào trong xã hội? Đó là những chính sách nào?

Trả lời:

Sự ra đời của Công xã Pa-ri là hậu quả của hoàn cảnh lịch sử sau cuộc chiến giữa Pháp và Phổ vào tháng 7 năm 1870. Trong trận thất bại tại Xơ-đăng, Na-pô-lê-ông lll và quân đội bị bắt làm tù binh, dẫn đến việc thành lập chính phủ mới mang tên "Chính phủ Vệ quốc". Khi chính phủ này đầu hàng Phổ, nhân dân ở Pa-ri không đồng ý và muốn chiến đấu đến cùng để bảo vệ thủ đô. 

Họ thành lập "Uỷ ban Trung ương Quốc dân quân" để lãnh đạo nhân dân. Vào ngày 18 tháng 3, nhân dân và quân đội Quốc dân quân tiến vào thủ đô từ đồi Mông-mác, khiến "Chính phủ Vệ quốc" phải bỏ chạy về Véc-xai. 

Cuối cùng, vào ngày 26 tháng 3 năm 1871, Hội đồng Công xã được thành lập, tập trung quyền lập pháp và quyền hành pháp trong tay mình, cùng với việc thành lập các ủy ban để thi hành pháp luật.


2. Hoàn thành bảng tóm tắt những nét chính về Công xã Pa-ri (1871) theo mẫu dưới đây:

Trả lời:

 

Cuộc cách mạng ngày 18/3/1871

Sự thành lập và hoạt động của Hội đồng Công xã

Cuộc chiến đấu bảo vệ Công xã Pa-ri

Nội dung tóm tắt

Vào trưa ngày 18 - 3, quân và dân Quốc dân quân đã tiến vào thủ đô từ đồi Mông-mác, khiến “Chính phủ Vệ quốc” phải bỏ chạy về Véc-xai (Versailles).

Vào ngày 26-3-1871, Hội đồng Công xã được thành lập tại Paris, nắm giữ quyền lập pháp và hành pháp. Nó tạo ra các ủy ban để thi hành pháp luật và quản lý các hoạt động của chính phủ. Hội đồng Công xã được coi là biểu tượng của sự cách mạng xã hội ở Pháp vào cuối thế kỷ 19.

 

- Khi quân đội của "Chính phủ Vệ quốc" khởi động cuộc tấn công vào Pa-ri, các chiến lũy được xây dựng trên toàn bộ các con phố để bảo vệ Công xã.

- Sau một "Tuần lễ đẫm máu", các chiến binh Công xã đã chiến đấu đến người lính cuối cùng và cuối cùng, vào ngày 28-5-1871, chiến lũy cuối cùng cũng đã bị phá vỡ.


3. Theo em, chính sách nào của Hội đồng Công xã vẫn còn có thể được vận dụng trong xã hội hiện nay?

>>> Xem trả lời


4. Tại sao nói: Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới, do dân và vì dân?

Trả lời:

Công xã Pa-ri thành lập một nhà nước vô sản mới sau khi đập tan bộ máy nhà nước tư sản cũ. Hội đồng Công xã là cơ quan cao nhất và có nhiều ủy ban, mỗi ủy ban đứng đầu bởi một ủy viên công xã. Quân đội và cảnh sát bị giải tán và thay thế bằng lực lượng vũ trang nhân dân. Công xã thi hành nhiều chính sách tiến bộ như cải thiện điều kiện làm việc cho nữ công nhân, bình ổn giá bánh mì và tịch thu và phân chia những ngôi nhà không có người ở cho dân nghèo. Các chính sách của Công xã đều hướng tới quyền lợi của đa số quần chúng. Đây là một nhà nước kiểu mới - nhà nước vô sản, do dân và vì dân.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 10: Công xã Pa-ri (năm 1871) trong bộ SGK Chân trời sáng tạo theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT