logo
ADVERTISEMENT

Khoa học tự nhiên 8 Cánh diều Bài 2 trang 16, 20

1. Trong hai phản ứng dưới đây, phản ứng nào là phản ứng tỏa nhiệt? phản ứng là phản ứng thu nhiệt: a. Phân huỷ đường tạo thành than và nước. b. Cồn đốt cháy trong không khí. 2. Tìm hiểu và chỉ ra thêm một số phản ứng xảy ra trong tự nhiên có kèm theo sự tỏa nhiệt và thu nhiệt.

Bài 2: Phản ứng hóa học và năng lượng của phản ứng hóa học


1. Trong hai phản ứng dưới đây, phản ứng nào là phản ứng tỏa nhiệt? phản ứng là phản ứng thu nhiệt

a. Phân huỷ đường tạo thành than và nước.

b. Cồn đốt cháy trong không khí.

Trả lời:

+ Phản ứng toả nhiệt: Phản ứng a

Giải thích:

Phản ứng phân huỷ đường tạo thành than và nước là một phản ứng tỏa nhiệt vì năng lượng được giải phóng trong quá trình phản ứng là lớn hơn năng lượng cần thiết để phá vỡ liên kết trong các phân tử đường ban đầu. Điều này có nghĩa là phản ứng phân huỷ đường là một phản ứng exothermic, tức là phản ứng giải phóng nhiệt và cung cấp năng lượng cho môi trường xung quanh.

+ Phản ứng thu nhiệt: Phản ứng b

Giải thích: 

Cồn (ethanol) đốt cháy trong không khí là một phản ứng exothermic, tức là phản ứng giải phóng nhiệt và cung cấp năng lượng cho môi trường xung quanh. Tuy nhiên, trong trường hợp cồn được đốt cháy trong không khí ẩm, phản ứng lại là một phản ứng endothermic, tức là phản ứng hấp thụ nhiệt.

Điều này xảy ra do cồn và nước trong không khí tạo thành một hỗn hợp khí với hơi nước. Khi cồn được đốt cháy, nó phản ứng với khí oxi trong không khí và tạo ra khí cacbon điôxid (CO2) và hơi nước (H2O). Tuy nhiên, việc tạo ra hơi nước trong phản ứng này sẽ hấp thụ nhiệt từ môi trường xung quanh, khiến cho phản ứng trở thành một phản ứng endothermic.

Nếu không khí không ẩm, việc phản ứng giữa cồn và oxi sẽ tạo ra nhiệt, làm tăng nhiệt độ của môi trường xung quanh. Tuy nhiên, trong trường hợp cồn đốt cháy trong không khí ẩm, việc tạo ra hơi nước sẽ hấp thụ nhiệt, khiến cho phản ứng trở thành một phản ứng endothermic.


2. Tìm hiểu và chỉ ra thêm một số phản ứng xảy ra trong tự nhiên có kèm theo sự tỏa nhiệt và thu nhiệt.

Trả lời:

+ Phản ứng tỏa nhiệt: Sự phân hủy của hợp chất hữu cơ, như phân hủy đường thành than và nước như đã đề cập ở trên, hoặc sự đốt cháy của nhiều hợp chất hữu cơ (ví dụ như đốt cháy của gỗ, than, dầu mỏ, gas,...).

+ Phản ứng thu nhiệt: Quá trình bay hơi của nước, cũng như quá trình đông đá của nước. Khi nước bay hơi hoặc đông đá, nó hấp thụ nhiệt từ môi trường xung quanh để cung cấp năng lượng cho quá trình này, do đó là một phản ứng endothermic.

+ Phản ứng tỏa và thu nhiệt: Quá trình trao đổi nhiệt giữa nước và môi trường xung quanh trong quá trình làm lạnh hay đun sôi nước. Khi nước đun sôi, nó tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh, trong khi khi làm lạnh nước, nó hút nhiệt từ môi trường xung quanh.

+ Phản ứng tỏa và thu nhiệt: Phản ứng hóa học giữa axit và bazơ. Trong phản ứng này, khi axit và bazơ tương tác với nhau, năng lượng được giải phóng hoặc hấp thụ, tùy thuộc vào cách thức phản ứng diễn ra. Nếu phản ứng tỏa nhiệt, nó là một phản ứng exothermic, trong khi nếu phản ứng hấp thụ nhiệt, nó là một phản ứng endothermic.

>>> Xem toàn bộ: Soạn KHTN 8 Cánh Diều

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Trả lời câu hỏi KHTN 8 Cánh Diều Bài 2: Phản ứng hóa học và năng lượng của phản ứng hóa học trong bộ SGK Cánh Diều theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT