logo
ADVERTISEMENT

KHTN 8 Cánh diều Bài 12 trang 62, 67

1. Muối là loại hợp chất có nhiều trong tự nhiên, trong nước biển, trong đất, trong các mỏ. Vậy muối là gì? Muối có những tính chất hoá học nào? Mối liên hệ giữa muối với các loại hợp chất khác được thể hiện như thế nào? 2. Cho biết các muối: NaPO4, MgCl2, CaCO3, CuSO4, KNO, tương ứng với acid nào trong số các acid sau: HCI, H2SO4, H3PO4, HNO3, H2CO3.

Bài 12: Muối

1. Gọi tên các muối sau KCl, ZnSO4, MgCO3, Ca3(PO4)2, Cu(NO3)2, Al2(SO4)3

Trả lời:

Muối Tên gọi
KCl Potassium chloride
ZnSO4 Zinc sulfate
MgCO3 Magnesium Carbonate
Ca3(PO4)2 Calcium phosphate 
Cu(NO3)2 Copper(II) nitrate
Al2(SO4)3 Aluminium sulphate

2. Sử dụng bảng tính tan cho biết muối nào sau đây tan được trong nước: K2SO4, Na2CO3, AgNO3, KCl, CaCl2, BaCO3, MgSO4.

Trả lời:

Muối tan được trong nước: K2SO4, Na2CO3, AgNO3, KCl, CaCl2, MgSO4.


3. Dung dịch CuSO4 có màu xanh lam dung dịch ZnSO4 không màu. Viết phương trình hóa học xảy ra khi ngâm Zn trong dung dịch CuSO4, dự đoán thay đổi về màu của dung dịch trong quá trình trên.

Trả lời:

PTHH: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓

Dự đoán thay đổi về màu của dung dịch trong quá trình: màu xanh lam của dung dịch nhạt dần.


4. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau 

a. Cho Fe vào dung dịch CuSO4

b. Cho Zn vào dung dịch AgNO3

Trả lời:

a. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

b. Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag↓


5. Dự đoán các hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau

a. Nhỏ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch Na2CO3

b. Nhỏ dung dịch HCl loãng vào dung dịch AgNO3. Giải thích và viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có)

Trả lời:

a. Hiện tượng: có khí không màu thoát ra.

PTHH: Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO + CO2↑ + H2O

b. Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng

PTHH: AgNO3 + HCl → AgCl + HNO


6. Viết phương trình hóa học xảy ra trong các trường hợp sau

a. Dung dịch FeCl3 tác dụng với dung dịch NaOH

b. Dung dịch CuCl2 tác dụng với dung dịch KOH 

Trả lời:

FeCl3 + 3NaOH —> 3NaCl + Fe(OH)3↓ (nâu đỏ)

CuCl2 + 2KOH →  2KCl +Cu(OH)2↓ (Xanh lơ)


7. Hoàn thành các phương trình hóa học theo các sơ đồ sau 

a. MgO + ? → MgSO4 + H2O

b. KOH +  ? → Cu(OH)2 + ?

Trả lời:

a. MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

b. 2KOH + CuCl2 → Cu(OH)2 + 2KCl


8. Viết phương trình hóa học xảy ra giữa các dung dịch sau

a. Dung dịch NaCl với dung dịch AgNO3

b. Dung dịch Na2SO4 với dung dịch BaCl2

c. dung dịch K2CO3 với dung dịch Cu(NO3)2

Trả lời:

NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl (↓)

BaCl2 + Na2SO→ BaSO4(↓) + NaCl

K2CO3 + Cu(NO3)2 + H2O → 2KNO3 + Cu(OH)2(↓)+ CO2


9. Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa sau

CuO →(1) CuSO4 →(2) CuCl2 →(3) Cu(OH)2

Trả lời:

CuO →(1) CuSO4 →(2) CuCl2 →(3) Cu(OH)2

>>> Xem toàn bộ: Soạn KHTN 8 Cánh Diều

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Trả lời câu hỏi KHTN 8 Cánh Diều Bài 12: Muối trong bộ SGK Cánh Diều theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

Xem thêm các chủ đề liên quan

ADVERTISEMENT