logo
ADVERTISEMENT

I remember she wore a _________________ dress to go out with her boyfriend last week

Câu hỏi :

I remember she wore a _________________ dress to go out with her boyfriend last week

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
I remember she wore a white Vietnamese cottondress to go out with her boyfriend last week

Đáp án C

I remember she wore a white Vietnamese cottondress to go out with her boyfriend last week

*Theo quy tắc trật tự tính từ trong câu: OSASCOMP : white - C; Vietnamese - Origin; cotton - M

Tạm dịch:

Tôi nhớ cô ấy đã mặc một chiếc váy vải cotton Việt Nam màu trắng để đi ra ngoài với bạn trai tuần trước

ADVERTISEMENT