logo

Đọc hiểu Nam Hải dị nhân

Tuyển tập các đề Đọc hiểu Nam Hải dị nhân hay nhất. Các câu hỏi và trả lời đọc hiểu được sưu tầm từ các đề thi có đáp án đầy đủ. Mời các thầy cô, quý phụ huynh các em học sinh tham khảo.


Đọc hiểu Nam Hải dị nhân 

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

(1) Thái Tổ nhà Lê tên là Lợi, người làng Lam Sơn, xứ Thanh Hóa, có chí khí từ thuở nhỏ. 

Tục truyền ông tổ tam đại nhà ngài nguyên là người làng như áng, một bữa đi qua lam sơn thấy có đàn quạ xúm xít bay, liệng trên một cái gò. Ông cụ ấy nói rằng chỗ này là chỗ đất hay đây mới đem nhà làm ở dưới cái gò, từ bấy giờ con cái làm hào trưởng ở xứ ấy. Được ba đời thì sinh ra ngàỉ.

(2) Cuối đời nhà Trần, Hồ Quý Ly cướp ngôi, nhà Minh sai bọn Trương Phụ, Mộc Thạnh sang đánh bắt được cả hai bố con Hô Quỷ Ly đem về Tàu rồi chiếm giữ lấy nước Nam, làm ra lắm sự tàn ác: Nào là bắt dân khai mỏ vàng, săn voi trắng; nào là bắt dân mò hạt trân châu. Lại cấm dân không cho nấu muối riêng. Bắt phải nộp cống hươu trắng, rùa rùa chín đuôi, vượn bạch, trăn to. Lại lắm chính sự tàn ác, thuế má nặng nề, hơn 20 năm, dân sự lấy làm khổ ải, bởi thế trộm giặc chỗ nào cũng nổi lên như ong, dân gian lại càng khốn đốn lắm.

Thái Tổ trông thấy tình hình làm vậy, có chí muốn ra dẹp loạn để yên dân.

(Phan Kế Bính, Lê Thái Tổ, in trong Nam Hải dị nhân, NXB Trẻ)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Sửa những lỗi chính tả có trong đoạn (1).

Câu 2: Xét về cấu tạo ngữ pháp, các câu Lại cấm dân không cho nấu muối riêng. Bắt phải nộp cống hươu trắng, rùa rùa chín đuôi, vượn bạch, trăn to. Lại lắm chính sự tàn ác thuế má nặng nề, hơn 20 năm, dân sự lấy làm khổ ải, bởi thế trộm giặc chỗ nào cũng nổi lên như ong, dân gian lại càng khốn đốn lắm có gì đặc biệt? Anh (chị) hãy phân tích tác dụng của việc sử dụng những câu có cấu tạo ngữ pháp như vậy.

Câu 3: Đoạn (2) sử dụng những phép liên kết nào?


Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Đọc hiểu Nam Hải dị nhân

Câu 1: 

Những lỗi chính tả có trong đoạn (1) là:

+ Tục truyền ông tổ tam đại nhà ngài nguyên là người làng như áng, một bữa đi qua lam sơn thấy có đàn quạ xúm xít bay, liệng trên một cái gò.

Sửa lại:Tục truyền ông tổ tam đại nhà ngài nguyên là người làng Như Áng, một bữa đi qua Lam Sơn thấy có đàn quạ xúm xít bay, liệng trên một cái gò.

+ Được ba đời thì sinh ra ngàỉ.

Sửa lại: Được ba đời thì sinh ra ngài.

Câu 2: 

- Câu trên là câu rút gọn thành phần chủ ngữ.

→ Tác dụng: Làm cho câu văn dễ hiểu hơn nhưng vẫn đủ ý và làm bật được đặc điểm của văn thuyết minh.

Câu 3: Đoạn (2) sử dụng những phép liên kết như:

- Phép liên tưởng: Sử dụng trường từ vựng về bóc lột như: chiếm giữ, tàn ác, thuế má nặng nề, khốn đốn…

- Phép điệp từ: Lại, nhà, nào là,…

→ Tác dụng: Nổi bật được những nội dung trọng tâm và làm cho câu văn thêm tính biểu cảm.

----------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Nam Hải dị nhân. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

icon-date
Xuất bản : 18/12/2022 - Cập nhật : 01/07/2023