logo

Đọc hiểu Ngôn ngữ là tài sản chung của một dân tộc

Tuyển tập các đề Đọc hiểu Ngôn ngữ là tài sản chung của một dân tộc hay nhất. Các câu hỏi và trả lời đọc hiểu được sưu tầm từ các đề thi có đáp án đầy đủ. Mời các thầy cô, quý phụ huynh các em học sinh tham khảo.


Đọc hiểu Ngôn ngữ là tài sản chung của một dân tộc

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới:

Ngôn ngữ là tài sản chung của một dân tộc, một cộng đồng xã hội (có thể bao gồm những người cùng một dân tộc, hoặc thuộc các dân tộc khác nhau). Muốn giao tiếp với nhau, xã hội phải có phương tiện chung, trong đó phương tiện quan trọng nhất là ngôn ngữ. Phương tiện đó vừa giúp cho mỗi cá nhân trình bày những nội dung mà mình muốn biểu hiện, vừa giúp họ lĩnh hội được lời nói của người khác. Cho nên, mỗi cá nhân đều phải tích luỹ và biết sử dụng ngôn ngữ chung của cộng đồng xã hội.

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Thử tìm từ ngữ thay thế cho các từ in đậm trong đoạn văn trên và so sánh giá trị biểu đạt của từ ngữ đó với từ ngữ được thay thế với từ trong văn bản.

Câu 2: Bộ phận được đặt trong ngoặc đơn (có thể bao gồm những người cùng một dân tộc, hoặc thuộc các dân tộc khác nhau) có vai trò gì trong câu? Hãy chỉ ra những phương tiện liên kết các câu trong đoạn văn.

Câu 3: Tại sao “mỗi cá nhân đều phải tích luỹ và biết sử dụng ngôn ngữ chung của cộng đồng xã hội”?

Câu 4: Nêu chủ đề và phong cách ngôn ngữ của đoạn văn.

Đọc hiểu Ngôn ngữ là tài sản chung của một dân tộc

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1: 

- Từ tài sản có thể thay bằng của cải.

- Từ giao tiếp có thể thay bằng trao đổi với nhau.

- Từ trình bày có thể thay bằng nói lên.

- Từ lĩnh hội có thể thay bằng tiếp nhận, hiểu được.

→ Tuy những từ ngữ này có thể thay thế được cho nhau những giá trị biểu đạt không thể nào bằng được.

Câu 2: 

- Bộ phận được đặt trong ngoặc đơn (có thể bao gồm những người cùng một dân tộc, hoặc thuộc các dân tộc khác nhau) có vai trò giải thích cho cụm từ trước ngoặc.

- Những phương tiện liên kết các câu trong đoạn văn là: 

+ Thay thế từ: Phương tiện đó thay thế cho phương tiện chung và phương tiện quan trọng nhất.

+ Liên kết câu: Muốn giao tiếp với nhau, Cho nên, mỗi cá nhân.

Câu 3: 

“Mỗi cá nhân đều phải tích luỹ và biết sử dụng ngôn ngữ chung của cộng đồng xã hội” là để trau dồi thêm vốn từ vựng giao tiếp và giữ gìn bản sắc chung của dân tộc.

Câu 4: 

- Chủ đề: Ngôn ngữ và vai trò của nó với chúng ta.

- Phong cách ngôn ngữ của đoạn văn là ngôn ngữ khoa học.

----------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Ngôn ngữ là tài sản chung của một dân tộc. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

icon-date
Xuất bản : 18/12/2022 - Cập nhật : 01/07/2023