logo

Đọc hiểu Tào Tháo uống rượu luận anh hùng

Tuyển tập các đề Đọc hiểu Tào Tháo uống rượu luận anh hùng hay nhất. Các câu hỏi và trả lời đọc hiểu được sưu tầm từ các đề thi có đáp án đầy đủ. Mời các thầy cô, quý phụ huynh các em học sinh tham khảo.


Đọc hiểu Tào Tháo uống rượu luận anh hùng

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

Tháo nói:

- Anh hùng là người trong bụng có chí lớn, có mưu cao, có cái bao trùm được cả vũ trụ, có chí nuốt cả trời đất kia.

Huyền Đức mới nói:

- Ai có thể xứng đáng được như thế?

Tào Tháo lấy tay trỏ vào Huyền Đức, rồi lại trỏ vào mình nói rằng:

- Anh hùng thiên hạ bây giờ chỉ có sứ quân và Tào Tháo mà thôi.

Huyền Đức nghe nói, giật nảy mình, cái thìa đôi đũa đương cầm ở trong tay, rơi cả xuống đất. Giữa lúc bấy giờ, con mưa u ám, có một tiếng sét thực dữ. Lưu Bị từ từ cúi xuống nhặt đũa và thìa, nói tảng rằng:

- Gớm ghê! Tiếng sét dữ quá!

Tào Tháo cười hỏi rằng:

- Trượng phu cũng sợ sấm à!

Huyền Đức nói:

- Đức thánh ngày xưa gặp lúc sấm dữ gió to cũng đổi sắc mặt, huống chi là tôi đây sao lại không sợ?

Huyền Đức đã che đậy được hết cả việc giật mình đánh rơi cả thìa đũa khi nghe Tháo gọi mình là anh hùng.

Tháo thấy thế không ngờ gì Huyền Đức nữa.

(Trích Tào Tháo uống rượu luận anh hùng, SGK Ngữ văn 10, tập 2, NXBGD 2006)

Đọc hiểu Tào Tháo uống rượu luận anh hùng

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản?

Câu 2. Anh/ chị hiểu quan niệm về anh hùng của Tào Tháo như thế nào qua câu nói: Anh hùng là người trong bụng có chí lớn, có mưu cao, có cái bao trùm được cả vũ trụ, có chí nuốt cả trời đất kia?

Câu 3. Chi tiết tiếng sét thực dữ đạt hiệu quả nghệ thuật như thế nào trong việc thể hiện tính cách nhân vật Lưu Bị.

Câu 4. Qua văn bản, viết đoạn văn ngắn (5 đến 7 dòng) bày tỏ quan niệm của em về người anh hùng thời nay.


Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1. 

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là: Tự sự.

Câu 2. 

Anh hùng là người trong bụng có chí lớn, có mưu cao, có cái bao trùm được cả vũ trụ, có chí nuốt cả trời đất kia” là quan niệm của giai cấp áp bức, bóc lột, tuy có chí lớn nhưng muốn đè đầu cưỡi cổ tất cả mọi người.

Câu 3. Chi tiết tiếng sét thực dữ đã tạo nên sự hấp dẫn trong nghệ thuật kể chuyện của La Quán Trung trong việc thể hiện tính cách nhân vật Lưu Bị như sau:

Câu 4. 

Anh hùng - không chỉ là những nhân vật có sức mạnh cao cả như trong phim mà anh hùng còn là tên gọi những nhân vật bình thường ngoài xã hội. Đối với em, những người làm việc một cách hết mình và luôn sẵn sàng, giúp đỡ mọi người từ những việc nhỏ nhất đến lớn nhất đều là anh hùng. Những người bố mẹ vất vả, luôn luôn yêu thương và chăm sóc cho con cái mình hết mực cũng là anh hùng. Những người lao động chân tay như lao công, phụ hồ,… cũng là anh hùng. Họ là anh hùng trong lòng các con của mình. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những người có công cũng là những anh hùng. Trong cuộc sống, chúng ta có thể không phải anh hùng của người này nhưng sẽ là anh hùng của người khác.

>>> Tham khảo: Soạn bài: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (ngắn nhất)

----------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Tào Tháo uống rượu luận anh hùng. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

icon-date
Xuất bản : 18/12/2022 - Cập nhật : 01/07/2023