logo
ADVERTISEMENT

Đọc hiểu Giản dị trong đời sống (3 đề)

Tuyển tập các đề Đọc hiểu Giản dị trong đời sống hay nhất. Các câu hỏi và trả lời đọc hiểu được sưu tầm từ các đề thi có đáp án đầy đủ. Mời các thầy cô, quý phụ huynh các em học sinh tham khảo. 

[…] (1) Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, làm được. (2) Suy cho cùng, chân lí, những chân lí lớn của nhân dân ta cũng như của thời đại là giản dị: "Không có gì quí hơn độc lập, tự do", "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi"...(3) Những chân lí giản dị mà sâu sắc đó lúc thâm nhập vào quả tim và bộ óc của hàng triệu con người đang chờ đợi nó, thì đó là sức mạnh vô địch, đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

 (SGK Ngữ văn 7, tập 2, Cánh diều, NXB Giáo dục Việt Nam, tr41)


Đọc hiểu Giản dị trong đời sống - Đề số 1

Bác Hồ cùng nhân dân lao động

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Câu (1) nêu lên nội dung chính của đoạn văn là gì? 

Câu 2. Lí lẽ được người viết đưa ra ở câu (1) có cấu trúc bao gồm cơ sở và kết luận. Chỉ ra cơ sở và kết luận đó. 

Câu 3. Nhận xét về các bằng chứng mà người viết sử dụng trong đoạn trích. 

Câu 4. Em cảm nhận được tình cảm nào của người viết dành cho Hồ Chủ Tịch được thể hiện trong đoạn trích? 

Câu 5. Lối sống giản dị của Bác Hồ là lối sống cao đẹp mà ta cần nói theo, Bằng một đoạn văn khoảng 6 - 8 câu, hãy trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của lối sống giản dị.

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1. 

Câu (1) nêu lên nội dung chính của đoạn văn là phong cách sống và làm việc giản dị của tác giả. 

Câu 2. 

Lí lẽ được người viết đưa ra ở câu (1) có cấu trúc bao gồm cơ sở và kết luận:

+ Cơ sở: Vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, làm được. 

+ Kết luận: Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết.

Câu 3. 

Các bằng chứng mà người viết sử dụng trong đoạn trích là: 

+ Hồ Chủ tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết.

+ Không có gì quí hơn độc lập, tự do", "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi".

Câu 4. 

Em cảm nhận được tình cảm của người viết dành cho Hồ Chủ Tịch được thẻ hiện trong đoạn trích là tình cảm trân trọng, kính yêu.

Câu 5. 

      Giản dị là một lối sống đẹp mà ai cũng nên học tập và noi theo, và tấm gương tiêu biểu nhất chính là vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta - Bác Hồ. Với em, lối sống giản dị là lối sống không khoe khoang, có phong cách sống và làm việc đơn giản, không màu mè, khoa trương. Những người giản dị thì hình ảnh bên ngoài của họ cũng thể hiện được đức tính ấy. Ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản những vẫn đẹp. Sống giản dị khác hẳn lối sống luộm thuộm, không chau chuốt và lười biếng. Những người có đức tính giản dị sẽ luôn được mọi người yên mến và kính trọng. 


Đọc hiểu Giản dị trong đời sống - Đề số 2

Bác Hồ đang đánh chữ

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? Nêu xuất xứ của văn bản? 

Câu 2. Câu nào trong đoạn văn trên thể hiện luận điểm của văn bản? Để chứng minh luận điểm đó, tác giả đã lập luận như thế nào? 

Câu 3. Tìm trạng ngữ trong câu văn sau và nói rõ tác dụng của trạng ngữ đó? 

“ Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ Tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được… Những chân lí giản dị mà sâu sắc đó lúc thâm nhập vào quả tim và bộ óc của hàng triệu con người đang chờ đợi nó, thì đó là sức mạnh vô địch, đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng” 

Câu 4. Câu nói “ Không có gì quý hơn độc lập, tự do” là câu rút gọn hay câu đặc biệt? Tác dụng của cách nói đó là gì?

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1. 

Đoạn văn được trích từ văn bản "Đức tính giản dị của Bác Hồ" của tác giả Phạm Văn Đồng, được trích từ diễn văn “Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại”. 

Câu 2. 

- Câu trong đoạn văn trên thể hiện luận điểm của văn bản là: Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ Tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được.

- Để chứng minh luận điểm đó, tác giả đã lập luận như sau:

+ Bác là người đã “cứu sống” đất nước và đưa đất nước đi lên, Bác đưa ra những chân lý giản dị mà vĩ đại, thiêng liêng của dân tộc

+ Bác Hồ là người có sức ảnh hưởng rất lớn đến dân tộc và đất nước.

Câu 3. 

Trạng ngữ trong câu văn sau vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được.

→ Tác dụng: chỉ nguyên nhân mà Bác có lối sống giản dị.

Câu 4. 

Câu nói “ Không có gì quý hơn độc lập, tự do” là câu rút gọn. 

→ Tác dụng của cách nói đó là: tạo ra một khẩu hiệu và truyền cảm hứng cho mọi người.


Đọc hiểu Giản dị trong đời sống - Đề số 3

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Trong đoạn văn trên, tác giả đã dùng phép lập luận nào để người đọc hiểu sâu hơn về đức tính giản dị của Hồ Chủ tịch? 

A. Bình luận 

B. Giải thích 

C. Phân tích 

D. Chứng minh 

Câu 2: Em hãy chỉ ra trạng ngữ có trong câu in đậm trong bài. 

A. Hồ Chủ tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết. 

B. vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, làm được. 

C. Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong 

Câu 3: Em hãy nêu công dụng của trạng ngữ đó.

A. Nêu kết quả góp phần làm cho nội dung của câu được cụ thể, chính xác. 

B. Nêu dẫn chứng góp phần làm cho nội dung được đầy đủ, rõ ràng, chính xác. 

C. Nêu nguyên nhân góp phần làm cho nội dung của câu được cụ thể, chính xác. 

Câu 4: Em đã học tập được những gì ở Hồ Chủ tịch qua văn bản đã xác định ở câu 1?

A. Học tập được ở Bác sự giản dị trong các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của bản thân.

B. Học tập được ở Bác sự giản dị trong lối sống, mối quan hệ với mọi người. 

C. Học tập được ở Bác sự giản dị trong cả lời nói và bài viết: sử dụng từ ngữ trong sáng, dễ hiểu... 

D. Học tập được ở Bác sự giản dị trong ăn uống.

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

D

C

B

B, C, D

---------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Giản dị trong đời sống. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

ADVERTISEMENT