logo
ADVERTISEMENT

Đọc hiểu Đàn kiến đền ơn (4 đề)

Tuyển tập các đề Đọc hiểu Đàn kiến đền ơn hay nhất. Các câu hỏi và trả lời đọc hiểu được sưu tầm từ các đề thi có đáp án đầy đủ. Mời các thầy cô, quý phụ huynh các em học sinh tham khảo

Đọc văn bản sau rồi thực hiện các yêu cầu bên dưới:

ĐÀN KIẾN ĐẾN ƠN

Trong khu rừng nọ, một đàn kiến sa vào vũng nước. Ở trên cảnh cây gần bên, có một chú chim nhỏ vừa ra khỏi tổ, thấy động lòng thương, chú bay vụt ra nhặt mấy cọng rác thả xuống làm cầu cho đàn kiến đi qua.

Ngày tháng trôi qua, chú chim ấy cũng không còn nhỏ đến đàn kiến nọ. Loài chim nhỏ này rất thích làm tổ trên cảnh sơn trà bởi vì cảnh cây tua tủa những gai nhọn hoắt. Sơn trà dùng gai làm vũ khí chống kẻ thủ và khi ấy sơn trà che chở luôn cho cả tổ chim. Mèo, qụa to xác nhưng khó mà len lỏi vào giữa những mũi gai sắc nhọn để đến được gần tổ chim. Nhưng một hôm con mèo rừng xám bất chấp gai góc cứ tìm cách lần mỏ tới gần tổ chim nọ. Bỗng từ đầu có một đàn kiến dày đặc đã nhanh chóng tản đội hình ra khắp cảnh sơn trà nơi có tổ chim đang ở. Mèo rừng hốt hoảng bỏ chạy ngay bởi nó nhớ có lần kiến lọt vào tai đốt đau nhói.

Đàn kiến bị sa vào vũng nước ngày ấy đã không quên ơn chú chim đã làm cầu cứu thoát mình khỏi vũng nước.

Nguồn: Đàn kiến đền ơn - Kho Tàng Truyện Ngụ ngôn


Đọc hiểu Đàn kiến đền ơn - Đề số 1

Đọc hiểu Đàn kiến đền ơn (4 đề)

Lựa chọn đáp án dúng nhất cho các câu từ 1 đến 8:

Câu 1. Câu chuyện trên được kể theo ngôi thứ mấy?

A. Ngôi thứ nhất, số ít

B. Ngôi thứ nhất, số nhiều.

C. Ngôi thứ hai.

D. Ngôi thứ ba.

Câu 2. Trong đoạn văn thứ nhất, đản kiến đã rơi vào hoàn cảnh nào?

A. Gặp mèo rừng xám.

B. Sa vào vũng nước.

C. Gặp những môi vai nhọn hoắt. 

D. Gặp qua to xác.

Câu 3. Trong các câu sau, câu nào có trạng ngữ?

A. Ngày tháng trôi qua, chủ chim ấy cũng không còn nhớ đến dàn

B. Loài chim nhỏ này rất thích làm tổ trên cảnh sơn trà bởi vì cành cây tua tủa những gai nhọn hoắt.

C. Sơn trả dùng gai làm vũ khí chống kẻ thù và khi ấy sơn trả che chở luôn cho cả tổ chim.

D. Mèo, quạ to xác nhưng khó mà len lõi vào giữa những mũi gai sắc nhọn để đến được gần tổ chim.

Câu 4. Vì sao chú chim lại chọn cây sơn trả để xây tổ?

A. Vì cành cây sơn trà tua tủa rất nhiều gai nhọn hoắt có thể làm vũ khí chống kẻ thủ

B. Vì cây sơn trà có quả rất ngon và chú chim này rất thích chúng

C. Vì gần cây sơn trà có vườn rau xanh với nhiều chủ sâu béo tốt.

D. Vì xung quanh cây sơn trả không có con mèo đáng ghét não cả

Câu 5. Khi thấy đàn kiến sa vào vũng nước, chú chim đã nhặt mấy cọng rác thả xuống làm cầu cho đàn kiến đi qua. Điều đó thể hiện phẩm chất gì của chú chim?

A. Biết quan tâm, chia sẻ.

B. Biết giúp đỡ người khác.

C. Biết bảo vệ môi trường.

D. Biết ơn với người đã giúp đỡ mình.

Câu 6. Giải thích nghĩa của từ len lỏi trong câu văn sau: Mèo, qua to xác nhưng khó mà len lõi vào giữa những mũi gai sắc nhọn để đến được gắn tổ chim.

A. Len lôi là chậm rãi, từng bước một

B. Len lỗi là tìm mọi cách chui vào.

C. Len lõi là khéo léo qua những chật hẹp, khó khăn.

D. Len lôi là len, lách một cách rất vất vả..

Câu 7. Sự việc nào sau đây không xuất hiện trong truyện?

A. Một đản kiến sa vào vũng nước.

B. Chủ chim bay vụt ra nhặt mấy cọng rác thả xuống làm cầu cho đàn kiến đi qua.

C. Mèo, qua to xác nên dễ dàng đến được gần tổ chim.

D. Mèo rừng hốt hoảng bỏ chạy. 

Câu 8. Chủ đề của câu chuyện trên là gì?

A. Lòng biết ơn.

B. Lòng nhân ái.

C. Lòng dũng cảm

D. Lòng vị tha.

Câu 9. Hãy rút ra những bài học mà em tâm đắc nhất sau khi đọc tác phẩm.

Câu 10. Giả sử khi đàn kiến sa vào vũng nước, chú chim không giúp đỡ đàn kiến được. Theo em, khi chú chim gặp nạn, đàn kiến có giúp đỡ chú chim không? Vì sao?

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1. D

Câu 2. B

Câu 3. A

Câu 4. A

Câu 5. B

Câu 6. D

Câu 7. C

Câu 8. A

Câu 9.

Bài học sau khi đọc tác phẩm trên là: Luôn biết ơn và giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, hoạn nạn.

Câu 10.

Giả sử khi đàn kiến sa vào vũng nước, chú chim không giúp đỡ đàn kiến được. Khi chú chim gặp nạn, đàn kiến chưa chắc đã giúp đỡ chú chim vì: lúc đàn kiến gặp khó khăn, chim không giúp đỡ thì đến lúc chim ặp khó khăn kiến cũng sẽ không giúp. Vì vậy, chungs ta phải luôn giúp đỡ người khác khi học gặp khó khăn thì đến lúc mình rơi vào hoàn cảnh đó mới có người giúp đỡ.


Đọc hiểu Đàn kiến đền ơn - Đề số 2

Đọc hiểu Đàn kiến đền ơn (4 đề)

Câu 1. Xác định nội dung của văn bản.

Câu 2. Chỉ ra một cụm danh từ có trong đoạn văn bản và phân tích cụm danh từ đó.

Câu 3. Đàn kiến đã trả ơn cho chú chim nhỏ bằng cách nào?

Câu 4. Em hãy tìm một từ ghép, một từ láy có trong đoạn trích.

Câu 5. Từ câu chuyện ngụ ngôn trên em rút ra được bài học gì cho bản thân và cuộc sống.

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1. Nội dung của văn bản là: sự đền đáp công ơn của đàn kiến với chú chim năm xưa đã cứu đàn kiến khỏi vũng nước.

Câu 2.  Cụm danh từ trong văn bản là: Những mũi gai sắc nhọn

- Thành phần phụ trước: Những

- Thành phần trung tâm: mũi gai

- Thành phần phụ sau: sắc nhọn

Câu 3. Đàn kiến đã trả ơn cho chú chim nhỏ bằng cách bảo vệ tổ chim khỏi miếng mồi của mèo rừng.

Câu 4. 

- Từ ghép: tổ chim, mèo rừng.

- Từ láy: tua tủa, len lỏi

Câu 5. 

Từ câu chuyện ngụ ngôn trên em rút ra được bài học là luôn giúp đỡ người khác khi họ yếu thế hoặc gặp khó khăn hoạn nạn, biết đền ơn đáp nghĩa và trao yêu thương cho mọi người xung quanh.


Đọc hiểu Đàn kiến đền ơn - Đề số 3

Đọc hiểu Đàn kiến đền ơn (4 đề)

Câu 1: Văn bản trên thuộc thể loại gì? Hãy nêu nội dung chính của văn bản?

Câu 2: Tìm các từ láy có trong đoạn văn in đậm.

Câu 3: Hãy tìm cụm danh từ trong câu sau: Một đàn kiến sa vào vũng nước.

Câu 4: Việc làm của đàn kiển đã nêu lên phẩm chất gì? Bài học em rút ra được từ đàn kiển là gì?

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1: 

- Văn bản trên thuộc thể loại truyện ngụ ngôn.

- Nội dung chính: Kể về sự đền đáp của đàn kiến đối với chú chim năm xưa đã cứu đàn kiến.

Câu 2: 

Các từ láy có trong đoạn văn in đậm: tua tủa, che chở, len lỏi,...

Câu 3:  Một đàn kiến sa vào vũng nước.

- Cụm danh từ là :Một đàn kiến 

- Thành phần phụ trước: Một

- Thành phần trung tâm: đàn kiến

Câu 4: 

- Việc làm của đàn kiến đã nêu lên phẩm chất là sự đền ơn đáp nghĩa trong cuộc sống.

- Bài học: luôn giúp đỡ người khác khi họ yếu thế hoặc gặp khó khăn hoạn nạn, biết đền ơn đáp nghĩa và trao yêu thương cho mọi người xung quanh.


Đọc hiểu Đàn kiến đền ơn - Đề số 4

Câu 1: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

1. Chú chim đã cứu đàn kiến bằng cách nào?

A. Sà xuống vớt các chú kiến lên bờ

B. Lấy dây thừng làm cầu cho kiến bò lên bờ

C. Nhặt mấy nhánh cây thả xuống làm cầu cho đàn kiến đi qua

D. Gọi thêm các chú chim khác đến giúp đàn kiến

2. Chú chim nhỏ thích làm tổ ở đâu? 

A. Trên tán lá cây sơn trà

B. Trên cành cây sơn trà

C. Dưới gốc cây sơn trà

D. Trong thân cây sơn trà

3. Vì sao chú chim lại chọn cây sơn trà để xây tổ?

A. Vì cành cây sơn trà tua tủa rất nhiều gai nhọn hoắt có thể làm vũ khí chống kẻ thù.

B. Vì cây sơn trà có quả rất ngon và chú chim này rất thích chúng

C. Vì gần cây sơn trà có vườn rau xanh với nhiều chú sâu béo tốt

D. Vì xung quanh cây sơn trà không có con mèo đáng ghét nào cả

4. Vì sao mèo rừng lại bỏ chạy khi thấy bầy kiến? 

A. Vì đàn kiến có mùi hương rất đáng sợ

B. Vì có lần mèo rừng bị kiến cắn vào tai đau nhói

C. Vì đàn kiến là bạn của mèo rùng

D. Vì mèo rừng được mẹ dặn cứ thấy kiến là phải bỏ chạy ngay

Câu 2: Em hãy cho biết câu “Bởi vì cành cây sơn trà tua tủa rất nhiều gai nhọn hoắt có thể làm vũ khí chống kẻ thù” thuộc kiểu câu nào?

Câu 3: Em hãy tìm từ đồng nghĩa với từ in đậm trong câu sau: “Bỗng từ đâu có một đàn kiến dày đặc đã nhanh chóng tản đội hình ra khắp cành sơn trà nơi có tổ chim đang ở.”

Câu 4: Qua câu chuyện trên, em rút ra được bài học gì?

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1:

1. C

2. B

3. A

4. B

Câu 2:

Câu “Bởi vì cành cây sơn trà tua tủa rất nhiều gai nhọn hoắt có thể làm vũ khí chống kẻ thù” thuộc kiểu câu Ai thế nào?

Câu 3: 

Từ trái nghĩa với từ in đậm là thưa thớt.

Câu 4:

Bài học: luôn giúp đỡ người khác khi họ yếu thế hoặc gặp khó khăn hoạn nạn, biết đền ơn đáp nghĩa và trao yêu thương cho mọi người xung quanh.

---------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Đàn kiến đền ơn. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

ADVERTISEMENT