logo

Có quan điểm cho rằng: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện phòng không nhân dân chỉ dành cho bộ đội và dân quân tự vệ. Ý kiến của em về quan điểm đó như thế nào?

Câu hỏi: Có quan điểm cho rằng: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện phòng không nhân dân chỉ dành cho bộ đội và dân quân tự vệ. Ý kiến của em về quan điểm đó như thế nào?

Có quan điểm cho rằng: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện phòng không nhân dân chỉ dành cho bộ đội và dân quân tự vệ. Ý kiến của em về quan điểm đó như thế nào?

Lời giải:

- Em không đồng tình với quan điểm: “Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện phòng không nhân dân chỉ dành cho bộ đội và dân quân tự vệ”. 

+ Vì công tác tuyên truyền, giáo dục phòng không dân sự phải hướng tới mọi đối tượng, bao gồm: các tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên của các nhà trường.

+ Việc tổ chức huấn luyện cho tất cả các đơn vị tham gia phòng không dân sự để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

icon-date
Xuất bản : 10/06/2023 - Cập nhật : 12/06/2023