logo

Trình bày trách nhiệm của học sinh trong phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm sử dụng công nghệ cao

Câu hỏi: Trình bày trách nhiệm của học sinh trong phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm sử dụng công nghệ cao

Trình bày trách nhiệm của học sinh trong phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm sử dụng công nghệ cao

Trả lời:

- Vai trò của học sinh trong phòng chống tệ nạn xã hội vô cùng quan trọng. Vì vậy là học sinh:

+ Cần chấp hành nghiệm chỉnh và ý thức được trách nhiệm của công dân trong thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

+ Không tham gia các tệ nạn xã hội và hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao dưới bất kì hình thức nào.

+ Không chia sẻ những thông tin trên không gian mạng khi chưa được kiểm chứng.

+ Trang bị đầy đủ và tiếp thu các thông tin về những tác hại của tệ nạn xã hội thông qua các bài giảng từ sách vở hay những phương tiện thông tin trên tivi, báo đài, internet...

+ Nâng cao nhận thức về việc phòng chống các loại tệ nạn xã hội, tội phạm nói chung và tội phạm sử dụng công nghệ cao nói riêng.

+ Động viên, khuyên nhủ bạn bè xung quanh nếu nhận thấy có hành vi cư xử đúng mực hoặc có dấu hiệu của các tệ nạn xã hội. Đồng thời báo cho gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng để giúp đỡ giải quyết.

+ Thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội theo hướng dẫn của nhà trường, chính quyền địa phương và các cơ quan nhà nước.

+ Tham gia tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

+ Khi nhận thấy các hành vi vi phạm pháp luật hay tệ nạn xã hội cần báo ngay cho nhà trường hoặc công an để có biện pháp giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

icon-date
Xuất bản : 10/06/2023 - Cập nhật : 12/06/2023