logo

Hãy kể những nơi có thể phòng, tránh địch tiến công bằng đường không ở địa phương em

Câu hỏi: Hãy kể những nơi có thể phòng, tránh địch tiến công bằng đường không ở địa phương em

Hãy kể những nơi có thể phòng, tránh địch tiến công bằng đường không ở địa phương em

Trả lời:

- Hầm trú ẩn cá nhân (Do gia đình tự đào)

- Hầm trú ẩn công cộng.

- Hang động, lò…

=> Khi có thông báo, báo động về máy bay địch ném bom, nhanh chóng cùng với người thân rút xuống hầm trú ẩn để đảm bảo an toàn và ngồi yên dưới hầm cho tới khi có tiếng còi báo an toàn mới đẩy nắp hầm trèo lên.

icon-date
Xuất bản : 10/06/2023 - Cập nhật : 12/06/2023