logo

Khi thực hành tháo súng tiểu liên AK, do súng bị kẹt, học sinh Thái không thể tháo được bệ khoá nòng ra khỏi súng. Trong trường hợp này, Thái nên làm gì?

Câu hỏi: Khi thực hành tháo súng tiểu liên AK, do súng bị kẹt, học sinh Thái không thể tháo được bệ khoá nòng ra khỏi súng. Trong trường hợp này, Thái nên làm gì?

Khi thực hành tháo súng tiểu liên AK, do súng bị kẹt, học sinh Thái không thể tháo được bệ khoá nòng ra khỏi súng. Trong trường hợp này, Thái nên làm gì?

Trả lời:

- Trong trường hợp không thể tháo được bệ khoá nòng ra khỏi súng do súng bị kẹt Thái nên:

+ Nghiên cứu thận trọng để tìm hiểu xem súng tiểu liên AK bị kẹt ở bộ phận nào. 

+ Khi tìm ra vị trí bị kẹt, Thái cần cân nhắc đưa ra phương án xử lí phù hợp. Đặc biệt, không nên dùng sức mạnh để đập hoặc bẩy, làm như vậy sẽ làm hư hỏng súng, bệ khóa nòng có thể bị kẹt chặt hơn và khó lòng xử lí. 

+ Nếu không tìm được giải pháp, Thái cần báo với giáo viên để được trợ giúp.

- Ngoài ra, trước khi tháo lắp súng, Thái cần lưu ý một số điểm như:

+ Nắm vững cấu tạo của súng.

+ Trước khi tháo, lắp phải khám súng.

+ Khi tháo, lắp phải dùng đúng phụ tùng, làm đúng động tác. 

icon-date
Xuất bản : 10/06/2023 - Cập nhật : 12/06/2023