logo
ADVERTISEMENT

Xây dựng trục thời gian thể hiện những nét chính về quá trình thực dân phương Tây xâm lược các nước Đông Nam Á

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 36 (Xây dựng trục thời gian thể hiện những nét chính về quá trình thực dân phương Tây xâm lược các nước Đông Nam Á) Bài 5: Quá trình xâm lược và cai trị của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á SGK Lịch sử 11 Kết nối tri thức. 

Câu hỏi: Xây dựng trục thời gian thể hiện những nét chính về quá trình thực dân phương Tây xâm lược các nước Đông Nam Á

Trả lời:

- Thực dân phương Tây tiến hành xâm lược Đông nam Á từ rất sớm. Giữa thế kỉ XVI, Phi-líp-pin trở thành thuộc địa của Mỹ. Cuối thế kỉ XVI, thực dân Hà Lan xâm chiếm In-đô-nê-xi-a. Đầu thế kỉ XX, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Bru-nay trở thành lãnh thổ của Anh và chịu những hình thức cai trị khác nhau.

- Đối với Đông Nam Á lục địa, những năm 1824 - 1885, Thực dân Anh tiến hành 3 cuộc chiến tranh mới chiếm Miến Điện. Năm 1885-1893, thực dân Pháp xâm chiếm 3 nước Đông Dương.

Trục thời gian thể hiện những nét chính về quá trình thực dân phương Tây xâm lược các nước Đông Nam Á
Trục thời gian thể hiện những nét chính về quá trình thực dân phương Tây xâm lược các nước Đông Nam Á
ADVERTISEMENT