logo
ADVERTISEMENT

Lập sơ đồ tư duy về bối cảnh lịch sử, nội dung chủ yếu và kết quả, ý nghĩa cải cách của vua Lê Thánh Tông

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 68 (Lập sơ đồ tư duy về bối cảnh lịch sử, nội dung chủ yếu và kết quả, ý nghĩa cải cách của vua Lê Thánh Tông) Bài 10: Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV) SGK Lịch sử 11 Kết nối tri thức. 

Câu hỏi: Lập sơ đồ tư duy về bối cảnh lịch sử, nội dung chủ yếu và kết quả, ý nghĩa cải cách của vua Lê Thánh Tông.

Trả lời:

* Bối cảnh lịch sử cải cách Lê Thánh Tông:

- Năm 1460, vua Lê Thánh Tông lên ngôi

- Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội từng bước ổn định nhưng bộ máy nhà nước có một số hạn chế

- Tình trạng quan lại tham nhũng, xu hướng phân tán quyền lực

* Nội dung cải cách

+ Hành chính:

- Vua nắm mọi quyền hành và trực tiếp chỉ đạo

- Xóa bỏ hầu hết các chức quan đại thần có quyền lực lớn

+ Pháp luật: Năm 1483, nhà nước ban hành bộ Quốc triều hình luật

+ Quân đội và quốc phòng: Năm 1466, vua Lê Thánh Tông tiến hành cải tổ hệ thống quân đội gồm cấm binh và ngoại binh

+ Kinh tế: Vua Lê Thánh Tông ban hành các chính sách phát triển kinh tế 

+ Văn hóa - giáo dục: Đặc biệt chú trọng giáo dục và khoa cử để đào tạo, tuyển dụng nhân tài cho đất nước. Ông cho xây dựng lại Văn Miếu, mở rộng Thái Học viện và lập trường học ở nhiều địa phương.

Sơ đồ tư duy về bối cảnh lịch sử, nội dung chủ yếu và kết quả, ý nghĩa cải cách của vua Lê Thánh Tông
Sơ đồ tư duy về bối cảnh lịch sử, nội dung chủ yếu và kết quả, ý nghĩa cải cách của vua Lê Thánh Tông
ADVERTISEMENT