logo
ADVERTISEMENT

Lập sơ đồ tư duy thể hiện vai trò quan trọng của Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 79 (Lập sơ đồ tư duy thể hiện vai trò quan trọng của Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa) Bài 12: Vị trí và tầm quan trọng của biển đông SGK Lịch sử 11 Kết nối tri thức. 

Câu hỏi: Lập sơ đồ tư duy thể hiện vai trò quan trọng của Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa.

Trả lời:

- Biển Đông có vai trò vô cùng quan trọng, đó là tuyến đường giao thông huyết mạch, có vị trí quan trọng trong giao thông hàng hải quốc tế. Biển Đông có vị trí chiến lược quan trọng cũng như là khu vực có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú với trữ lượng lớn.

- Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nằm ở trung tâm của Biển Đông và có vị trí chiến lược quan trọng. Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nằm ở trung tâm của Biển Đông và có vị trí chiến lược quan trọng. Có nguồn tài nguyên sinh vật, khoáng sản và du lịch đa dạng,…

Sơ đồ tư duy thể hiện vai trò quan trọng của Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa
Sơ đồ tư duy thể hiện vai trò quan trọng của Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa
ADVERTISEMENT