logo
ADVERTISEMENT

Vì sao nói: Liên Xô trở thành chỗ dựa tinh thần, vật chất cho phong trào cách mạng thế giới

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 21 (Vì sao nói: Liên Xô trở thành chỗ dựa tinh thần, vật chất cho phong trào cách mạng thế giới) Bài 3: Sự hình thành Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết SGK Lịch sử 11 Kết nối tri thức. 

Câu hỏi: Vì sao nói: Liên Xô trở thành chỗ dựa tinh thần, vật chất cho phong trào cách mạng thế giới.

Trả lời:

Cách trả lời 1:

Liên Xô trở thành chỗ dựa tinh thần, vật chất cho phong trào cách mạng thế giới vì:

Liên Xô trở thành chỗ dựa tinh thần, vật chất cho phong trào cách mạng thế giới

- Sự lớn mạnh của Liên Xô đủ sức đối đầu với các nước tư bản chủ nghĩa nhất là Mĩ. Liên Xô đạt được những thành tựu nhất định về kinh tế, khoa học - kĩ thuật. Đặc biệt về quốc phòng Liên Xô đạt được thế cân bằng chiến lược về quân sự và sức mạnh hạt nhân (so với Mĩ và các nước phương Tây). Liên Xô thực hiện chính sách hoà bình, an ninh thế giới, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhiều nước, đồng thời tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới, phong trào giải phóng dân tộc,... Từ đó Liên Xô trở thành chỗ dựa vững chắc của hoà bình và cách mạng thế giới.

- Trong Liên Hợp Quốc Liên Xô là Uỷ viên thường trực của Hội đồng Bảo an, đóng góp nhiều sáng kiến bảo vệ hoà bình, an ninh ở châu Âu và trên thế giới.

- Liên Xô là cường quốc Xã hội chủ nghĩa, giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho các nước xã hội chủ nghĩa khác. Ủng hộ phong trào công nhân trong các nước tư bản chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc của các nước.

Cách trả lời 2:

Liên Xô là cường quốc Xã hội chủ nghĩa, giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho các nước xã hội chủ nghĩa khác. Ủng hộ phong trào công nhân trong các nước tư bản chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới... Với vai trò là Uỷ viên thường trực của Hội đồng Bảo an, Liên Xô đóng góp nhiều sáng kiến bảo vệ hoà bình. Liên Xô đạt được thế cân bằng chiến lược về quân sự và sức mạnh hạt nhân (so với Mĩ và các nước phương Tây). Tích cực mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhiều nước, đồng thời tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới, phong trào giải phóng dân tộc,... Từ đó Liên Xô trở thành chỗ dựa tinh thần, vật chất cho phong trào cách mạng thế giới.

ADVERTISEMENT