logo
ADVERTISEMENT

Khai thác bài Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, chỉ ra một số sự kiện lịch sử tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 59 (Khai thác bài Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, chỉ ra một số sự kiện lịch sử tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)) Bài 8: Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III trước công nguyên đến cuối thế kỉ XIX) SGK Lịch sử 11 Kết nối tri thức. 

Câu hỏi: Khai thác bài Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, chỉ ra một số sự kiện lịch sử tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427).

Trả lời:

Cách trả lời 1:

"Bình Ngô đại cáo" vạch trần tội ác và tái hiện lại một cách chân thực quá trình kháng chiến và giành lấy thắng lợi của quân và dân ta. 

Khai thác bài Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, chỉ ra một số sự kiện lịch sử tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)
Vị chủ tướng, người anh hùng Lê Lợi

+ Hình ảnh vị chủ tướng, người anh hùng Lê Lợi:

Ta đây:

Núi Lam Sơn dấy nghĩa

Chốn hoang dã nương mình

Ngẫm thù lớn há đội trời chung

Căm giặc nước thề không cùng sống

(…)

+ Sự kiện lịch sử tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) được tái hiện qua bài "Bình Ngô đại cáo":

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, 

Lấy chí nhân để thay cường bạo.

Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật, 

Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay.

(…)

Trần Trí, Sơn Thọ nghe hơi mà mất vía, 

Lý An, Phương Chính nín thở cầu thoát thân.

(…)

Ngày mười tám, trận Chi Lăng, Liễu Thăng, thất thế

Ngày hai mươi, trận Mã An, Liễu Thăng cụt đầu

Ngày hai lăm, bá tước Lương Minh bại trận tử vong

Ngày hăm tám, thượng thư Lý Khanh cùng kế tự vẫn.

Với ý chí, lòng quyết tâm kiên định "đem đại nghĩa để thắng hung tàn" "lấy chí nhân để thay cường bạo", quân dân ta dưới sự chỉ đạo của Lê Lợi đã vượt qua muôn vàn những thách thức, khó khăn để đạt được nhiều thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược. Mở đầu là những chiến thắng Bồ Đằng, Trà Lân, rồi đến cả vùng Trần trí, Sơn Thọ, Lý An,...và hàng loạt những chiến thắng lớn cứ thế nối tiếp nhau.

Chiến dịch Chi Lăng – Xương Giang là một trong những trận đánh có ý nghĩa quan trọng. Quân Lam Sơn viết thư khuyên quân Minh nên bãi binh giảng hòa sau khi Liễu Thăng bị chém đầu nhưng chúng vẫn ngoan cố chiến đấu. Kết quả là sau thất bại ở trận Xương Giang vào tháng 11/1427, quân Minh thất bại hoàn toàn.

Cách trả lời 2:

Sự kiện lịch sử tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) được tái hiện qua bài "Bình Ngô đại cáo" như sau:

+ Chiến thắng Bồ Đằng, Trà Lân, rồi đến cả vùng Trần trí, Sơn Thọ, Lý An,...

Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật, 

Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay.

(…)

Trần Trí, Sơn Thọ nghe hơi mà mất vía, 

Lý An, Phương Chính nín thở cầu thoát thân.

+ Chiến dịch Chi Lăng – Xương Giang khiến quân Minh thất bại hoàn toàn, Tổng binh Liễu Thăng cố chạy thoát ra khỏi cánh đồng sau đó mất mạng ở sườn núi Mã Yên.

Ngày mười tám, trận Chi Lăng, Liễu Thăng, thất thế

Ngày hai mươi, trận Mã An, Liễu Thăng cụt đầu

Ngày hai lăm, bá tước Lương Minh bại trận tử vong

Ngày hăm tám, thượng thư Lý Khanh cùng kế tự vẫn.

ADVERTISEMENT