logo
ADVERTISEMENT

Hoàn thành bảng thống kê về nội dung chính của các cuộc khởi nghĩa diễn ra từ thế kỉ III TCN đến cuối thế kỉ XIX 

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 59 (Hoàn thành bảng thống kê về nội dung chính của các cuộc khởi nghĩa diễn ra từ thế kỉ III TCN đến cuối thế kỉ XIX) Bài 8: Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III trước công nguyên đến cuối thế kỉ XIX) SGK Lịch sử 11 Kết nối tri thức. 

Câu hỏi: Hoàn thành bảng thống kê (theo gợi ý dưới đây) về nội dung chính của các cuộc khởi nghĩa diễn ra từ thế kỉ III TCN đến cuối thế kỉ XIX 

Trả lời:

Tên cuộc khởi nghĩa

Thời gian

Địa điểm

Người lãnh đạo

Trận đánh lớn

Kết quả

Hai Bà Trưng Năm 40 Hát Môn (Phúc Thọ, Hà Nội) Trưng Trắc, Trưng Nhị Nghĩa quân đánh chiếm Mê Linh (Hà Nội), Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) và Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh). Năm 43, khởi nghĩa Hai Bà Trưng bị đàn áp.
Bà Triệu Năm 248 Căn cứ Phú Điền (Hậu Lộc – Thanh Hóa) Triệu Thị Trinh Bà Triệu lãnh đạo nghĩa quân đánh phá các thành ấp của bọn quan lại nhà Ngô ở quận cửu Chân, rồi từ đó đánh ra khắp Giao Châu. Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp. Bà Triệu hi sinh trên núi. 
Lý Bí Năm 542 Thái Bình Lý Bí Lý Bí phất cờ khởi nghĩa ở Thái Bình Nghĩa quân đánh bại hai lần phản công nhà Lương và giải phóng thêm Hoàng Châu. Năm 602, nhà Tuỳ đem quân sang đàn áp, cuộc khởi nghĩa thất bại.
Phùng Hưng Năm 776 Đường Lâm (Tây Sơn – Hà Nội) Phùng Hưng Đường Lâm (Tây Sơn – Hà Nội)

Chiếm phủ thành Tống Bình.

Năm 791, nhà Đường đem quân đàn áp.

Ngô Quyền Năm 938 Bạch Đằng Ngô Quyền Trận chiến trên sông Bạch Đằng Khởi nghĩa giành thắng lợi, mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc
Lam Sơn 1418 -1427 Vùng núi rừng Lam Sơn Lê Lợi Trận đánh trên vùng núi rừng Lam Sơn; vùng núi Chí Linh (Thanh Hóa); Chi Lăng – Xương Giang; Tốt Động – Chúc Động Cuộc khởi nghĩa thắng lợi đã chấm dứt thời kì đô hộ của nhà Minh, khôi phục nền độc lập dân tộc.
ADVERTISEMENT