logo
ADVERTISEMENT

Với đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và bờ biển dài, Việt Nam có thuận lợi cơ bản để phát triển năng lượng gió

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu hỏi

Với đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và bờ biển dài, Việt Nam có thuận lợi cơ bản để phát triển năng lượng gió. Trong chương trình đánh giá về năng lượng cho châu Á, Ngân hàng Thế giới đã có một khảo sát chi tiết về năng lượng gió khu vực Đông Nam Á. Trong đó, Việt Nam có tiềm năng gió lớn nhất, với tổng tiềm năng điện gió ước đạt 513.360MW, tức gấp 200 lần công suất của Nhà máy Thủy điện Sơn La, và hơn 10 lần tổng công suất dự báo của ngành điện vào năm 2020.

Ở Việt Nam, các khu vực có thể phát triển năng lượng gió không trải đều trên toàn bộ lãnh thổ. Do ảnh hưởng của gió mùa nên chế độ gió cũng khác nhau. Ở phía bắc đèo Hải Vân mùa gió mạnh chủ yếu trùng với gió mùa mùa đông, trong đó các khu vực giàu tiềm năng nhất là Quảng Ninh, Quảng Bình, và Quảng Trị. Ở phần phía nam đèo Hải Vân, mùa gió mạnh trùng với gió mùa mùa hạ, trong đó các khu vực giàu tiềm năng nhất là cao nguyên Tây Nguyên, các tỉnh ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh ven biển vùng Duyên hải Nam Trung bộ (đặc biệt là khu vực ven biển của hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận).

(Nguồn: Lược trích từ Đàm Quang Minh và Vũ Thành Tự Anh, Năng lượng gió của Việt Nam, tiềm năng và triển vọng)


1. Theo bài viết, quốc gia có tiềm năng gió lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á là

A. Thái Lan. 

B. Phi-lip-pin. 

C. Ma-lai-xi-a. 

D. Việt Nam.

Trả lời: Chọn đáp án D.

Trong chương trình đánh giá về năng lượng cho châu Á, Ngân hàng Thế giới đã có một khảo sát chi tiết về năng lượng gió khu vực Đông Nam Á. Trong đó Việt Nam có tiềm năng gió lớn nhất, với tổng tiềm năng gió ước đạt 513.360 MW, gấp 200 lần công suất của nhà máy thủy điện Sơn La.


2. Ở phía nam đèo Hải Vân, loại gió nào có tiềm năng năng lượng gió lớn nhất?

A. Gió mùa Đông Bắc. 

B. Gió mùa Tây Nam.

C. Gió Tây ôn đới. 

D. Gió phơn Tây Nam.

Trả lời: Chọn đáp án B

Phía Nam đèo Hải Vân, mùa gió mạnh trùng với gió mùa mùa hạ. Cụ thể khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ là nơi trực tiếp đón gió mùa Tây Nam vào mùa hạ hoạt động mạnh nhất.

=> Do vậy gió mùa Tây Nam chính là loại gió có tiềm năng năng lượng gió lớn nhất ở khu vực phía nam đèo Hải Vân.


3. Hai tỉnh có tiềm năng và triển vọng phát triển năng lượng gió cao nhất trong vùng Duyên hải Nam Trung bộ là

A. Quảng Ninh và Quảng Bình. 

B. Quảng Ninh và Quảng Trị.

C. Quảng Bình và Quảng Trị. 

D. Ninh Thuận và Bình Thuận.

Trả lời: Chọn đáp án D.

Ninh Thuận và Bình Thuận (thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ) là khu vực có tiềm năng và triển vọng năng lượng gió cao nhất.

ADVERTISEMENT