logo
ADVERTISEMENT

Dòng điện xoay chiều có một lợi thế rất lớn mà dòng điện một chiều không thể có được chính là khả năng truyền tải ở cự ly xa với sự hao phí truyền tải trên đường dây thấp

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu hỏi

Dòng điện xoay chiều có một lợi thế rất lớn mà dòng điện một chiều không thể có được chính là khả năng truyền tải ở cự ly xa với sự hao phí truyền tải trên đường dây thấp, bằng cách nâng điện áp tại nguồn. Với một mô hình truyền tải lý tưởng, khi nâng điện áp tại nguồn lên k lần, công suất hao phí trên đường dây sẽ giảm đi k2 lần. Hiệu suất truyền tải được tính bằng công thức:

Dòng điện xoay chiều có một lợi thế rất lớn mà dòng điện một chiều không thể có được chính là khả năng truyền tải ở cự ly xa với sự hao phí truyền tải trên đường dây thấp

trong đó: Php là công suất hao phí truyền tải, Pn là công suất phát điện tại nguồn.

Đối với dòng điện xoay chiều, việc tăng giảm điện áp có thể được thực hiện bằng việc sử dụng máy biến áp. Máy biến áp là một thiết bị sử dụng hiện tượng cảm ứng điện từ, vốn là hiện tượng đặc trưng trong các mạch điện xoay chiều, để thay đổi giá trị điện áp đầu ra so với đầu vào của máy dựa vào tỷ lệ số vòng dây trên cuộn sơ cấp và thứ cấp. 

Một ví dụ điển hình cho điều này chính là đường dây truyền tải điện Bắc Nam. Hệ thống này được chính thức đưa vào sử dụng vào ngày 27/5/1994 với tên thường gọi là đường dây 500 kV, giá trị này rất lớn so với điện áp hiệu dụng là 220 V thường được sử dụng trong gia đình ở Việt Nam. Do đó, trước khi đưa vào khu dân cư, dòng điện trên đường dây Bắc Nam 500 kV này cần phải đi qua các trạm hạ áp của địa phương và từng khu vực xác định. Giả thuyết đường dây truyền tải này là một hệ thống lý tưởng, hiệu suất truyền tải hiện có là 75% với điện áp tại nguồn là 500 kV.


1. Nếu tăng giá trị điện áp tại nguồn lên 550 kV, công suất hao phí trên đường dây sẽ thay đổi thế nào?

A. Giảm 1,21 lần 

B. Giảm 10%

C. Giảm 21% 

D. Giảm 1,10 lần

Trả lời: Chọn đáp án A

Ta có:

Dòng điện xoay chiều có một lợi thế rất lớn mà dòng điện một chiều không thể có được chính là khả năng truyền tải ở cự ly xa với sự hao phí truyền tải trên đường dây thấp

=> Công suất hao phí trên đường dây giảm 1,21 lần


2. Nếu giảm điện áp tại nguồn còn 450 kV, thì hiệu suất truyền tải mới sẽ có giá trị nào?

A. 69,14% 

B. 69,75% 

C. 90,75% 

D. 72,50%

Trả lời: Chọn đáp án A

Dòng điện xoay chiều có một lợi thế rất lớn mà dòng điện một chiều không thể có được chính là khả năng truyền tải ở cự ly xa với sự hao phí truyền tải trên đường dây thấp


3. Điện xoay chiều có khả năng truyền tải tốt hơn so với điện một chiều nhờ lý do nào sau đây?

A. Điện xoay chiều có khả năng tăng điện thế tại nguồn bằng cách sử dụng máy biến áp nên có thể giảm được hao phí đường truyền.

B. Điện xoay chiều có hao phí truyền tải thấp không phụ thuộc hạ tầng truyền tải.

C. Điện xoay chiều có công suất rất cao và hao phí luôn luôn thấp.

D. Điện xoay chiều có thể tăng điện thế tại nguồn nên có thể tăng được công suất tại nguồn.

Trả lời: Chọn đáp án A

Điện xoay chiều có khả năng truyền tải tốt hơn so với điện một chiều nhờ điện xoay chiều có khả năng tăng điện thế tại nguồn bằng cách sử dụng máy biến áp nên có thể giảm được hao phí đường truyền.

ADVERTISEMENT