logo
ADVERTISEMENT

Vẽ sơ đồ tóm tắt bố cục của văn bản "Sơn Đoòng - Thế giới chỉ có một". Bố cục ấy có mối quan hệ như thế nào với nhan đề của văn bản?

Cùng Toploigiai Trả lời câu hỏi: Vẽ sơ đồ tóm tắt bố cục của văn bản "Sơn Đoòng - Thế giới chỉ có một". Bố cục ấy có mối quan hệ như thế nào với nhan đề của văn bản? trong bài “Sơn Đoòng - Thế giới chỉ có một” SGK Ngữ Văn 11 Chân trời sáng tạo. 

Câu hỏi: Vẽ sơ đồ tóm tắt bố cục của văn bản "Sơn Đoòng - Thế giới chỉ có một". Bố cục ấy có mối quan hệ như thế nào với nhan đề của văn bản?


Sơ đồ tóm tắt bố cục mẫu 1

Vẽ sơ đồ tóm tắt bố cục của văn bản "Sơn Đoòng - Thế giới chỉ có một". Bố cục ấy có mối quan hệ như thế nào với nhan đề của văn bản?

Sơ đồ tóm tắt bố cục mẫu 2

Vẽ sơ đồ tóm tắt bố cục của văn bản "Sơn Đoòng - Thế giới chỉ có một". Bố cục ấy có mối quan hệ như thế nào với nhan đề của văn bản?

→ Bố cục này giúp nhấn mạnh được vấn đề mà nhan đề muốn chứng minh.

>>> Xem thêm: Soạn bài Sơn Đoòng - Thế giới chỉ có một lớp 11 trang 85, 86, …, 90 Chân trời sáng tạo

ADVERTISEMENT