logo

Trong máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực và tốc độ quay của rôto là n vòng/phút thì tần số dòng điện do máy phát ra là

Câu hỏi :

Trong máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực và tốc độ quay của rôto là n vòng/phút thì tần số dòng điện do máy phát ra là

 

 

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Trong máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực và tốc độ quay của rôto là n vòng/phút thì tần số dòng điện do máy phát ra là f = np/60.

+ Đổi n vòng/phút = n/60 (vòng/giây). Tần số của dòng điện là: f = np/60.

icon-date
Xuất bản : 01/02/2023 - Cập nhật : 01/02/2023